Deze voorstellen druisen volgens Milieudefensie in tegen alle afspraken die er gemaakt zijn over Nationale Landschappen als het Groene Hart. Volgens de Nota Ruimte mag er in Nationale Landschappen alleen gebouw worden voor de eigen bevolking en moet er zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwingsgrenzen gebouwd worden.

 

'Die afspraken zijn er niet voor niets,' zegt Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap van Milieudefensie. 'We willen dat iedereen kan blijven genieten van het oeroude polderlandschap met zijn karakteristieke vergezichten, molens en vaarten. Een villapark hoort daar wat ons betreft niet in.' Met de plannen van de Neprom om een klein groepje vermogenden ín dat landschap te laten wonen, wordt de mogelijkheid voor velen anderen ontnomen om daar te genieten van de rust en ruimte.

 www.milieudefensie.nl/ruimte

Milieudefensie

Milieudefensie

Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen. Voor onszelf en toekomstige generaties. Milieudefensie is een …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer