Uit het onderzoeksrapport ‘Geen kinderarbeid – een beter loon’ blijkt dat arbeiders in dorpen waar geen kinderarbeid meer voorkomt ruim twee keer zo veel loon ontvangen als arbeiders in dorpen waar nog wel kinderen werken (zie Bijlage I). Het effect blijft niet beperkt tot arbeiders in de katoenzaadteelt. Ook verdubbelden de lonen in de rest van de landbouw in de dorpen zonder kinderarbeid, ook bij gewassen waar voorheen al geen kinderen werkten.

Door het verdwijnen van kinderarbeid verbeterden ook de arbeidsomstandigheden. Zo worden voorschotten op het loon nu uitbetaald zonder rente te berekenen, waardoor arbeiders vrijer zijn om over te stappen naar een andere werkgever als die een hoger salaris biedt.

"We hoorden al van onze lokale partnerorganisaties dat het uitbannen van kinderarbeid een positief effect op de lonen van volwassen heeft, maar dit onderzoek, ook al is het op kleine schaal, laat heel duidelijk zien dat er een direct verband is" zegt Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep. "En dan is het effect op lange termijn niet eens meeberekend. De kinderen die nu niet meer hoeven werken maar naar school gaan, hebben straks als volwassenen meer kans op een beter inkomen."

 De LIW en FNV Mondiaal maken deel uit van de campagne STOP Kinderarbeid, waarin wordt benadrukt dat alle kinderen recht hebben op onderwijs. Het streven is om kinderarbeid geheel uit te bannen door dagonderwijs te bieden van een goede kwaliteit voor alle kinderen tot 15 jaar. "Uit dit onderzoek blijkt dat het naar school sturen van kinderen ook voor heel arme ouders haalbaar is."

Wereldwijd zijn er naar schatting 218 miljoen kindarbeiders, waarvan bijna 70% in de landbouw werkzaam zijn.

 * De resultaten zijn ook opgenomen in het rapport "Let parents earn and children learn" van FNV Mondiaal dat dezelfde stelling wereldwijd onderzocht. Dit onderzoek werd op 19 november jl. gepresenteerd in De Balie, Amsterdam.

Lees meer

* Artikel "Loon volwassenen verdubbelt als kinderarbeid verdwijnt" (vrij uit te citeren): http://www.indianet.nl/pdf/LoonVolwassenenVerdubbelt.pdf

* Rapport LIW/FNV  "No child labour – Better Wages":

http://www.indianet.nl/pdf/NoChildLabourBetterWages.pdf

* Rapport FNV  "Let parents earn and children learn": http://www.fnvmondiaal.nl/nieuws/nieuws/kinderarbeid_let_parents_earn.asp

 Landelijke India Werkgroep: http://www.indianet.nl

STOP Kinderarbeid: http://www.stopchildlabour.eu/stopkinderarbeid

ARISA

ARISA

Stichting Arisa (Advocating Rights In South Asia, voorheen Landelijke India Werkgroep) ondersteunt en versterkt vanuit Nederland de …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer