'Misala Arjamma, 36 jaar, maakt al twintig jaar de openbare droge latrines van haar dorp schoon. De dorpelingen vinden haar werk zo vanzelfsprekend – ze behoort tot de subkaste van schoonmakers – dat ze er geen salaris voor krijgt. Ondanks het wettelijke verbod op het handmatig schoonmaken van toiletten en riolen doen miljoenen Dalits in India dagelijks dit werk, dat tot veel ziektes en vroegtijdige sterfgevallen leidt.'

Ook al is kastendiscriminatie bij wet verboden, het merendeel van de Dalits wordt nog dagelijks geconfronteerd met vernedering, sociale uitsluiting en economische uitbuiting. Naarmate het bewustzijn van Dalits over hun rechten groeit, antwoorden hogere kasten vaker met geweld. Het boek doet verslag van dramatische gebeurtenissen zoals geweldplegingen, huisverbrandingen en gedwongen tempelprostitutie. Dalit vrouwen en mannen vertellen over de discriminatie in het dagelijkse leven, op school, in het werk en tijdens feesten. Toch is in de foto's ook de trots te zien waarmee deze mensen in het leven staan en hun strijd voeren voor gelijke rechten.
Het boek Leven als Dalit: 'Kastelozen' in hedendaags India – Dalit lives: 'Outcastes' in contemporary India wordt op donderdag 28 april (16.00-18.00 uur) gepresenteerd in het Institute of Social Studies te Den Haag, tegelijk met de opening van de tentoonstelling 'Stop kastendiscriminatie'. U krijgt daarover nog nader bericht.

Bestellen voor €17,50 excl. porto: www.indianet.nl/dalitlives.html

Voor meer informatie: www.indianet.nl/Dalits

ARISA

ARISA

Stichting Arisa (Advocating Rights In South Asia, voorheen Landelijke India Werkgroep) ondersteunt en versterkt vanuit Nederland de …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer