Partnerbericht

Klimaatdoelen 2019… hoe ver zijn we?

Aan het huidige Klimaatakkoord in Nederland nemen onder leiding van het Klimaatberaad ruim honderd organisaties deel. Dit Klimaatakkoord gaat echter over de te behalen doelen in 2030. Dat is nog wel een eindje weg. Wat gebeurt er nu? Hoe staat het er momenteel voor met de klimaatdoelen in Nederland?

Transitie

Nederland zit in een transitie, een mooi woord voor verandering. Die verandering zou eigenlijk verduurzaming moeten zijn, maar dat gaat natuurlijk niet zomaar en zonder slag of stoot. Daar moeten allerlei regels en normen voor worden opgesteld. Anders doet niemand mee. En dat is juist zo belangrijk. In ieder geval kan men in Nederland in 2019 spreken van klimaatbeleid. Dit klimaatbeleid houdt in dat de overheid maatregelen neemt om de Nederlanders te beschermen tegen de opwarming van de aarde. Verminderen van uitstoot van broeikasgassen is hiervan een goed voorbeeld. Afspraken met zoveel mogelijk partijen, organisaties en ondernemingen, worden gemaakt in het Klimaatakkoord. Dit Klimaatakkoord wordt de verschillende politieke partijen aangeraden in zijn geheel over te nemen en positief aan hun achterban over te brengen, zodat iedereen hetzelfde denkt en doet.

 

Actuele situatie

Dit jaar is het eerste Klimaatplan gepubliceerd. Dit plan bevat de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid voor de periode van 2021 tot 2030. Bovendien wordt elke vijf jaar het Klimaatplan op basis van voortschrijdende inzichten bijgesteld. Inmiddels hebben brancheverenigingen uit de mobiliteitssector ook het Klimaatakkoord ondertekend. De ANWB, Bovag, RAI en VNA hebben nu ook getekend. Dit in navolging van brancheverenigingen uit de industrie, de bouw en de elektriciteitssector. Ook de Waterschappen hebben het akkoord ondertekend. De sector landbouw moet nog volgen. Gemeenten (VNG) en provincies (IPO) tekenen als het goed is eind dit jaar nog.

 

Het vervolg

Het plan is om in november dit jaar het door al die bovenstaande organisatie getekende Klimaatakkoord aan te bieden aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Verder is men op allerlei niveaus bezig om uiteenlopende maatregelen die al gepland waren zo snel mogelijk uit te voeren. Neem bijvoorbeeld het gasvrij maken van woningen. Projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen bouwen waar mogelijk alleen nog woningen en gebouwen die anders verwarmd worden dan met gas. Welke warmtebronnen zullen ingezet worden?

 

Elke energieleverancier moet mee

Er verandert nogal wat in het energielandschap van Nederland. De Regionale Energiestrategie (RES) richt zich op 2030 en 2050, maar nu is de tijd om de neuzen één kant op te krijgen. De daadwerkelijke uitvoering van de ideeën en maatregelen van het Klimaatakkoord hebben alleen dan een kans van slagen als iedereen samenwerkt. De overheid en elke energieleverancier, de industrie en de ondernemers. En samenwerking vindt alleen plaats als we het eens zijn.