Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Oikocredit

Oikocredit is in 1975 opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken na een oproep van een aantal geëngageerde jongeren om het beleggingsbeleid van kerken meer te baseren op het Evangelie. Particulieren, kerken en instellingen kunnen via Oikocredit hun reserves sociaalethisch beleggen. Met dit kapitaal verstrekt Oikocredit leningen aan microfinancieringsinstellingen, (fair trade) coöperaties en het midden- en kleinbedrijf.  In haar 36-jarig bestaan heeft Oikocredit wereldwijd miljoenen mensen met succes ondersteund in hun poging om het heft in eigen hand te nemen en een beter bestaan op te bouwen.

Over de VBDO

De VBDO vertegenwoordigt particuliere en institutionele leden die het belangrijk vinden dat de bedrijven waarin zij beleggen maatschappelijk verantwoord ondernemen. De VBDO maakt zich sterk voor een duurzame kapitaalmarkt die, naast financiële criteria, ook rekening houdt met sociale- en milieucriteria. Geldstromen bepalen volgens de VBDO de kansen van een duurzame samenleving. De VBDO maakt de spelers op de kapitaalmarkt hiervan bewust door onderzoek, overleg met stakeholders en actieve aanwezigheid op aandeelhoudersvergaderingen. Meer informatie: www.vbdo.nl en www.duurzaamaandeel.nl

Print

Oikocredit

Arme mensen nieuwe kansen bieden door middel van duurzame financiële dienstverlening. Dat is onze missie en die vormt het uitgangspunt bij …
Profielpagina