Met dit jaarlijks terugkerende festival wordt
d.m.v. culturele activiteiten op een prikkelende manier aandacht
gevraagd voor de vier uitgangspunten van het "Earth Charter". Dit
wereldwijd onderschreven "Handvest van de Aarde" biedt een leidraad om
het streven naar een duurzame en leefbare wereld om te zetten in beleid
en dagelijkse praktijk.

Het tweede Seeds of Change Festival wordt georganiseerd door de
stichting Huis van Erasmus in samenwerking met IKV Pax Christi en heeft
dit jaar als motto: "Naar een nieuw klimaat van vrede". Met dit (gratis)
festival wordt de jaarlijkse Internationale Vredesweek afgesloten.

Het festival vindt plaats op het Grotekerkplein -met het nieuwe
stadspodium- en in de Laurenskerk en gebouw De Heuvel. Het festival
heeft een parallelle programmering en richt zich op jong en oud. De
diverse programmaonderdelen appelleren op een heldere en ontspannen
wijze aan het belang van een vreedzame en duurzame samenleving.

Op het hoofdpodium wordt een doorlopend muziekprogramma gepresenteerd,
samengesteld door Oscar van Dillen, met optredens van Charanga
(Cubaans), Katinga (Braziliaans) en Joseph Bangura (uit Sierra Leone).
De muziek wordt afgewisseld met optredens van de Rotterdamse
Vredesdichters.

In de Laurenskerk start om 15.00 uur het debat over "Rotterdam
Vredesstad: City of Erasmus". Aan dit debat nemen diverse politici en
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties deel, o.a. van Your
World. Het debat richt zich op de huidige politieke en maatschappelijke
situatie in Rotterdam waarbij tevens wordt getracht om Rotterdam binnen
een internationaal perspectief te plaatsen.

Voorafgaand aan het debat worden de bezoekers rondgeleid door leerlingen
die hebben meegewerkt aan het ToolBOX-project. Na het debat start het
interactieve theaterstuk "Op reis met Erasmus en Rumi". De acteurs nemen
de bezoekers mee op reis naar het Erasmushuis, eveneens gevestigd aan
het Grotekerkplein.

In de filmzaal van gebouw De Heuvel worden de resultaten getoond van het
jongerenproject "Geweldig Charlois" en wordt de film "Kom in actie met
het Earth Charter" vertoond. Voor de kleinere kinderen wordt in een tent
op het plein een speciaal kinderprogramma aangeboden, o.a. het project
"Aarde InZicht". Ze worden uitgedaagd om hun ideeen over vrede en het
Earth Charter in kunstwerkjes te gieten die vervolgens worden
geexposeerd.

Gedurende de hele middag kan de informatiemarkt worden bezocht. Op het
plein zijn ca 20 kramen opgesteld waar diverse organisaties zich
presenteren.

Het festival wordt afgesloten met een uniek evenement: het
Straattafeldiner. Ca honderd mensen, die zich op de een of andere manier
verdienstelijk hebben gemaakt voor de Rotterdamse samenleving, worden
extra in het zonnetje gezet. Tussendoor treden verhalenvertellers en
muzikanten op, die speciale aubades zullen brengen aan de gasten. Het
straattafeldiner wordt mede gesponsord door het Rotterdamse
bedrijfsleven en was =E9=E9n van de 20 idee=EBn uit de vorig jaar
gepresenteerde "Vredeskit".

Datum en tijd: zondag 27 september 2009, 13.00-19.00 uur
Locatie: Grotekerkplein, Rotterdam
Toegang: gratis

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer