Obama
Deze snelheid van handelen contrasteert volgens IKV Pax Christi met de wijze waarop de Amerikaanse regering en in het bijzonder president Obama zijn afwegingen maakt.

Eerst analyseren
"Obama heeft de afgelopen weken met kracht het belang van analyse onderstreept. Alvorens besluiten te nemen over het uitzenden van militairen is het volgens Obama van belang eerst de complexe ontwikkelingen in Afghanistan vanuit verschillende perspectieven te analyseren. Pas daarna maakt de president strategische keuzes en beslist hij over de inzet van middelen."

Omgekeerde volgorde
De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken lijkt volgens IKV Pax Christi de omgekeerde volgorde te prefereren. "De Tweede Kamer overigens ook, die tijdens een spoeddebat vooral debatteerde over de exegese van gemaakte afspraken. Dit terwijl er alle reden is voor een kritische analyse van de ontwikkelingen in Afghanistan en Pakistan en van Operatie Enduring Freedom (OEF) van de VS en de ISAF-missie van de Navo."

Rapport VS-leger
Het recente kritische rapport van de Amerikaanse legerleiding zet onrustbarende vraagtekens bij OEF en ISAF, constateert IKV Pax Christi. "Hoe komt het eigenlijk dat dergelijke vrijmoedige analyses niet door de Nederlandse krijgsmacht worden gemaakt? Zijn zij daartoe niet in staat of wordt hen dat door de politiek niet gevraagd?"

Meer burgerdoden
IKV Pax Christi: "De ISAF missie biedt Afghaanse burgers geen veiligheid, sterker nog, er vallen steeds meer burgerdoden. In de eerste zes maanden van dit jaar zelfs 25 procent meer dan in dezelfde periode in 2008. Hoewel het aantal militairen in Afghanistan toeneemt, is de oorlog tegen de Taliban niet met louter militaire middelen te winnen. Wel is er een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen; op de vlucht voor geweld pendelen zij heen en weer tussen Afghanistan en Pakistan."

Gemeenschappelijke benadering
Vrede in Afghanistan is volgens IKV Pax Christi alleen mogelijk indien landen in de regio, waaronder Pakistan, India en Iran, een gemeenschappelijke benadering overeenkomen die rekening houdt met hun veiligheidsbelangen. "Een meer politieke en regionale benadering lijkt onvoldoende van de grond te komen. Intussen is Al Qaida, de oorzaak van internationale presentie in Afghanistan, naar elders vertrokken. De ISAF-missie krijgt zo steeds nieuwe doelen en steeds minder steun."

Radicaal anders

"OEF moet stoppen en ISAF moet een totaal ander mandaat krijgen", vindt IKV Pax Christi. "De buitenlandse soldaten die nog onder ISAF zullen dienen, moeten dat doen onder politieke regie en niet langer onder militaire regie. Duurzame vrede is alleen te bereiken als de macht gedeeld wordt met de Taliban en de buurlanden van Afghanistan betrokken blijven bij een duurzame vrede."

Vraag

"Vraag de buurlanden van Afghanistan naar hun veiligheidsbelangen. Vraag de Afghaanse bevolking waar zij vertrouwen in hebben. Organiseer opnieuw een internationale Afghanistan conferentie met het doel een radicaal nieuwe strategie overeen te komen. Pas daarna kan Nederland het toekomstig engagement met Afghanistan vormgeven." Dat engagement zal wat IKV Pax Christi betreft primair een politiek en humanitair karakter hebben.

Om met Obama te spreken: de radicale koerswijziging in Afghanistan is "not a choice but a necessity", geen keuze maar een noodzakelijkheid.

 

 

 

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer