Partnerbericht

Gratis Milieu op Dag van de Duurzaamheid

Tijdschrift Milieu belicht actuele milieuonderwerpen vanuit een deskundige en veelal verrassende invalshoek. Zo ook in dit nummer. In ‘Vechten voor windmolens’ geeft Jeroom Remmers van adviesbureau BuildDesk haarfijn aan waarom onvermijdelijk het merendeel van de windprojecten op land tot mislukken is gedoemd. Gevolg is dat het kabinetsdoel om het windmolenvermogen in vier jaar tijd te verdubbelen dreigt te mislukken. Om het ‘windschip’ vlot te trekken is het volgens Remmers vooral zaak de lusten en lasten beter te verdelen. Plus dat voorstanders hun tanden laten zien aan de relatief kleine groep tegenstanders.

In ‘Wij missen een Churchill!’ betoogt Paul Metz van adviesbureau INTEGeR… Consult dat het alsmaar vooruitschuiven van fundamentele keuzes de belangrijkste oorzaak van de huidige kredietcrisis. Het doorbreken van de trend van pappen en nathouden vereist volgens hem politiek leiderschap van formaat.

Rudy Rabbinge, hoogleraar aan de Wageningen Universiteit, laat zich kritisch uit over  de nieuwe koers van Koninklijke Shell. Recent heeft het concern een drastisch andere koers gekozen. Duurzaamheid lijkt uit de bedrijfsvocabulaire geschrapt en Shell wordt weer een gewone olieboer.

Andere bijdragen handelen over uiteenlopende onderwerpen als de invasie van gevaarlijke exoten, de natuurmetamorfose van de Afsluitdijk, milieu als integraal onderdeel van gebiedsontwikkeling en het recente advies van de VROM-raad over het inruilen van vervuiling voor ontwikkelruimte.

Geïnteresseerd? Profiteer van de gratis aanbieding van dit nummer op 09-09-09 Dag van de Duurzaamheid. Stuur een e-mail naar: bureau@vvm.info o.v.v. ‘Gratis Milieu’.

http://www.vvm.info