Partnerbericht

Fel debat over OXFAM-rapport

Globalinfo is een relatief nieuwe website met Nederlandstalige berichten over globalisering en de beweging die zich verzet tegen neoliberale globalisering. Een van de artikelen die daar deze week op verschenen zijn, van de hand van Renate Ebner, geeft een overzicht van het debat dat losgebarsten is nadat OXFAM haar rapport “Rigged Rules and Double Standards” uitbracht. In het stuk vindt u alle links naar de reacties op het rapport.

De voorpagina van website Globalinfo
Het artikel over het OXFAM-rapport