Partnerbericht

“Er komen echt meer zonneparken en grotere zonnedaken.”

Nederland schakelt de komende decennia over van fossiele- naar duurzame energiebronnen. Van olie, aardgas en steenkool naar wind, zon, geothermie en water. Vrijopnaam laat mensen aan het woord die hier vanuit verschillende rollen bij betrokken zijn. Deel 1: Christiaan Teule, Programmaleider Energie & Duurzaamheid bij Natuur en Milieufederatie Drenthe​. Veranderen vanuit het collectief.

Nederland schakelt de komende decennia over van fossiele- naar duurzame energiebronnen. Van olie, aardgas en steenkool naar wind, zon, geothermie en water. Energieleverancier Vrijopnaam laat mensen aan het woord die hier vanuit verschillende rollen bij betrokken zijn.

Deel 1: Christiaan Teule, Programmaleider Energie & Duurzaamheid bij Natuur en Milieufederatie Drenthe​. Veranderen vanuit het collectief.

Vraag 1: 6% van de energie in Nederland wordt duurzaam opgewekt. Nederland staat hiermee een na laatste op de Europese ranglijst. Net voor Luxemburg. Op welke plek staat Nederland over zes jaar?

Da’s een leuke vraag. Uiteraard hoop ik mee te maken dat Nederland in de komende zes jaar naar de middenmoot opschuift, zeker nu zon en wind op zee goed worden ontwikkeld. Helaas wordt een deel van de huidige 6 % gevormd door de bijstook van biomassa in kolencentrales. Echt duurzaam is dat natuurlijk niet te noemen. We moeten dus een behoorlijke achterstand goed maken. Op 1 zie ik Nederland nog lang niet staan, daarvoor beweegt de maatschappij te langzaam.

 

Vraag 2: Om 1 miljoen huishoudens van duurzame energie te voorzien kan je kiezen tussen 2.000 hectare met zonnepanelen of 88 hectare voor een windmolenpark. Waar kies jij voor? Waarom?

Zowel windenergie als zonne-energie legt een beslag op de omgeving en kan, indien slecht ingepast en zonder deelname van omwonenden ontwikkeld, tot grote protesten leiden. Liever dan naar de techniek kijk ik daarom naar de draagkracht van de omgeving en van de bevolking. Wat willen omwonenden en waar willen ze in participeren? Sommige bewoners kiezen voor zon, andere voor wind. Mits in overleg met en deelname van omwonenden en mits goed landschappelijk ingepast, is het mij om het even.

Vraag 3: Welke veranderingen in ons landschap en leefomgeving verwacht je de komende zes jaar door de energietransitie? Kan je een top drie maken.

Grootschalig zon zet ik toch op 1: er komen echt meer zonneparken en grotere zonnedaken.

In de directe omgeving zal je meer hybride warmtepompen gaan zien: er komt meer vraag naar deze vorm van gasreductie.

Tegelijkertijd betekent dat weer dat ook zon bij particuliere huishoudens gaat toenemen: de extra elektriciteit die een warmtepomp verbruikt kan goed vanuit zonnepanelen komen.

Vraag 4: Welke aansprekende initiatieven ken je voor duurzame energieopwekking?

Ik heb het geluk in Drenthe met duurzame initiatieven te mogen werken. Daardoor ken ik het wereldje van duurzame opwekking vrij goed. Uiteraard ben ik gecharmeerd van de opwekcoöperatie van Vrijopnaam in Ubbena. Vrijopnaam heeft eigenlijk de wens van bewoners ingevuld door een stortplaats met zonnepanelen te beleggen. Daarnaast zijn er diverse zonneprojecten van lokale coöperaties: Noord-Sleen, Assen, Langelo en Ansen. Bijzonder daarbij zijn de dorpsinitiatieven van Ansen en Nijeveen: projecten waarbij er in coöperatieve vorm veel energie wordt opgewekt en waarbij de dorpsgemeenschap werkt naar energie neutrale dorpen.

Vraag 5: Welke bijdrage lever je zelf? En wat zijn je voornemens?

Natuurlijk probeer ik via mijn werk voor de Natuur en Milieufederatie Drenthe zoveel als mogelijk lokale initiatieven te ondersteunen. Maar ook privé probeer ik wat te doen. Ik ben actief in een Buurkrachtproject in mijn woonplaats Rolde. Daarin besparen de wijkbewoners aardig wat energie. Zelf heb ik zonnepanelen en ben ik klant bij Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie. Hierdoor ondersteun ik tegelijkertijd de activiteiten van een lokale energie coöperatie in de buurt.

Over 2 weken aflevering 2 met Stephan Brandligt. Wethouder in Delft en voorzitter van het Klimaatverbond. Veranderen vanuit de lokale politiek.