Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Zie www.vvm.info voor de volledige vacature. Reacties vóór 14 februari aan VVM, t.a.v. Caroline van der Laan, c.vanderlaan@vvm.info.

www.vvm.info