Partnerbericht

Cursus Modellering en verspreiding van luchtverontreiniging

Doel

Het doel van de cursus is om cursisten toe te rusten om op basis van geldende inzichten verantwoorde keuzen te maken bij het aanpakken van verspreidingsproblemen, in het bijzonder in een niet-standaardsituatie.

 

Informatie over het cursusprogramma is te vinden via de activiteitenagenda op onze site: www.vvm.info