Plenaire sessies:
1. Klimaat(verandering) is een belangrijk item bij veel projecten en plannen. M.e.r. kan helpen om dat goed en tijdig te verankeren. Accent hierbij ligt op de adaptieve mogelijkheden; onzekerheden komen eveneens aan de orde. 
Spreker: Geert Draaijers (Commissie m.e.r.) 

2. Volgend op de PKB Ruimte voor de Rivier wordt momenteel hard gewerkt aan de planvorming van circa 40 projecten. Voor de meeste daarvan is m.e.r. weer aan de orde. De ervaringen die met deze projecten zijn opgedaan kunnen helpen bij toekomstige projecten. 
Spreker: Peter Bakker en/of Janneke Lourens (PDR = Programmadirectie Ruimte voor de Rivier)

Themadiscussies:
• Waterplannen (van nationaal tot op waterschapsniveau) en m.e.r.  Ervaringen vanuit de waterbeheerder, MER-schrijver en Commissie m.e.r.
Met: o.a. Frans Dotinga (Arcadis) en Pieter Jongejans (Cm.e.r.)
• Drinkwaterwinning, WKO en m.e.r. 
Met: Eric van Griensven (Brabant Water) en Marc Laeven (Cm.e.r.)
• Voorbeeldprojecten Ruimte voor de Rivier, Zwakke schakels en Klimaat 
Met: Patrick Mulder (WiBo)
• Ruimtelijke kwaliteit in RvdR-projecten 
Met: Sjef Jansen (Q-team RvdR)
• Wat leren we van buitenlandse ervaringen? 
Met: Arend Kolhoff (Cm.e.r.) en/of Roel Slootweg (Sevs beleidsadvies voor natuur en leefomgeving)
• Hoe kijken bestuurders naar klimaatontwikkelingen in hun planvorming?
Met: Lambert Verheijen

Programma:   
 13.00 – 13.30  Ontvangst met koffie en thee
 13.30 – 13.40  Opening door dagvoorzitter Lambert Verheijen
 13.40 – 14.10  1e plenaire presentatie
 14.10 – 14.40  2e plenaire presentatie
 14.40 – 15.00  Pauze
 15.00 – 15.20  1e ronde themabijeenkomsten
 15.30 – 15.50  2e ronde themabijeenkomsten
 16.00 – 16.20  3e ronde themabijeenkomsten
 16.30 – 18.00  Borrel

Organisatie
Het debat wordt georganiseerd door Marc Laeven (Commissie m.e.r.) van de VVM sectie m.e.r. in samenwerking met VVM Sectie Water. Dagvoorzitter:  Lambert Verheijen (dijkgraaf Aa en Maas en plv. voorzitter Commissie m.e.r.)

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk via de site van VVM (http://www.vvm.info/main.php?id=458 ) of door een mail te sturen naar bureau@vvm.info. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per mail.

 

http://www.vvm.info/main.php?id=458

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer