Participatief budget geëxporteerd

01-03-2004
Door: Tekst: Lara Yocarini


Neem het succesverhaal van Porto Alegre. In deze Braziliaanse stad van 1,3 miljoen inwoners leidde het bestaan van patroon-cliëntnetwerken al jaren tot een uiterst ongelijke verdeling van de schaarse publieke middelen. Totdat een versgekozen gemeentebestuur in 1989 besloot over te stappen op een participatief budget. Door het organiseren van wijkvergaderingen en het aanwijzen van wijkvertegenwoordigers werd de bevolking gemobiliseerd om mee te denken over het verdelen van de inkomsten van de gemeente. Er werden nieuwe criteria ontwikkeld om te bepalen welke wijk wat moest ontvangen. En er werd in samenspraak met de bevolking een progressief belastingsysteem ingevoerd. Dit ging in het begin niet altijd over rozen, maar leidde met de jaren tot een betere verdeling van gemeentelijke gelden en tot hogere belastinginkomsten. De hele stad ging erop vooruit.

Deze positieve ervaring, plus die van een aantal andere steden waar het budget op een participatieve manier wordt gemaakt (het totale aantal wordt inmiddels geschat op zo'n 250), waren het onderwerp van een workshop tijdens de laatste Africities Summit, die van 2 tot 6 december plaatsvond in Yaoundé, Kameroen. Een aantal Kameroense gemeenten was direct enthousiast en gaat nu samen met het Municipal Development Partnership - een pan-Afrikaanse organisatie die zich bezighoudt met lokale bestuursprocessen - kijken hoe de methode in de Afrikaanse context kan worden toegepast. Porto Alegre heeft zijn steun voor dit proces al aangeboden.Reacties