Paraguay beschermt leefgebied indianenstam niet

08-04-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Organisaties die opkomen voor de belangen van inheemse volken waarschuwen dat de Ayoreo dreigen uit te sterven als ze geen beschermd leefgebied krijgen, meldde persbureau Reuters donderdagavond. Het volk zal volgens de organisaties waarschijnlijk worden verdreven door grootgrondbezitters.

Het nomadische indianenvolk is de laatste stam in Zuid-Amerika buiten het Amazonegebied die afgesloten leeft van de buitenwereld. De Ayoreo's leven diep in de ongerepte wouden van noordwest-Paraguay, verzamelen hun eigen voedsel en jagen op wild als zwijnen en miereneters.

Het meeste leefgebied van de indianen is in particulier bezit. Het is volgens Reuters eigendom van zakenmensen, die het bos stukje bij beetje kaalkappen om het hout te verkopen en om er vee te laten grazen. Als het wetsvoorstel was aangenomen, dan was 114.000 hectare land onteigend en tot reservaat uitgeroepen.

Missie

Vanaf de jaren zeventig zijn missionarissen erg actief geweest om de Ayoreo te bekeren.  Een aantal is van deze pogingen verschoond gebleven en hebben tot op heden geen contact gehad met de buitenwereld. Pas vorig jaar werd hun bestaan bevestigd, toen 17 van hen verschenen aan de rand van het bos, op zoek naar water. De leden van de Ayoreo-Totobiegosode vertelden dat hun familie in het bos niet naar buiten wilde komen, maar dat de stam hulp nodig had om indringers op afstand te houden.

Kolonisten die zich in het gebied gevestigd hebben, vooral veeboeren, ontnemen de indianen toegang tot de belangrijkste waterbronnen van hun oorspronkelijke leefgebied. In het droge seizoen is het voor de indianen onmogelijk geworden om aan water komen.

De groep heeft bij zijn verschijning een oproep gedaan om hen en hun woongebied met rust te laten. In hun boodschap aan de buitenwereld zeiden ze 'Blijft alstublieft van het bos af, het geeft ons namelijk leven. Stopt alstublieft de bulldozers'.

Abrupte overgang

'Deze mensen worden gedwongen tot een abrupte cultuurverandering', citeert Reuters de Italiaanse antropoloog Jose Zanardini, die met de Ayoreo heeft gewerkt. 'Ze worden gedwongen om van de ene op de andere dag de overgang te maken van jager-verzamelaars naar dagloners.'

De Paraguayaanse grondwet erkent het recht op bescherming van het leefgebied van de naar schatting 90.000 indianen in het land.  In praktijk wordt er echter weinig aan deze bescherming gedaan. De afgevaardigde Francisco Riva, die tegen het wetsvoorstel stemde, zei volgens Reuters dat de grootgrondbezitters zelf afspraken kunnen maken over de bescherming van de cultuur van de Ayoreo. Maar critici vrezen dat daar niks van terecht komt.

Survival International over de Ayoreo

Reacties