Pakistan staakt hulp

04-04-2006 Bron: Wereldomroep

Na de aardbeving van 8 oktober 2005 in Pakistaans Kashmir sloegen honderdduizenden mensen op de vlucht. Hun dorpen waren vaak volledig verwoest. Velen van hen trokken vanuit de bergen naar de grote steden, op zoek naar hulp.
Sommigen van hen zetten zelf spontane kampen op. Anderen kwamen in kampen terecht die door de overheid en hulporganisaties waren opgezet. In deze kampen werd
drinkwater, sanitair, voedsel en ook onderwijs aangeboden.

Basisbehoeften

Op dit moment wonen nog bijna 100.000 mensen in de kampen. Vele mensen willen nog niet terugkeren naar hun dorpen omdat ze bang zijn dat er niet genoeg voedsel, water en werk zal zijn. In de kampen waren ze tot nu toe verzekerd van deze basisbehoeften. Sommige ontheemden hadden in de kampen toegang tot meer voorzieningen dan ze gewend waren. In sommige delen van Pakistan heerst nog een feodaal systeem, zegt Eric van der Lee van de Nederlandse hulporganisatie Stichting Vluchteling. 'In de kampen hadden zij wel opeens stromend water, voedsel maar bijvoorbeeld ook onderwijs.'

De autoriteiten hebben vanaf het begin duidelijk gemaakt dat de voorzieningen tijdelijk zouden zijn. Zij zijn bang dat de vluchtelingen te afhankelijk worden van de diensten die in de kampen worden geboden. Pakistan wil niet langdurig ontheemden opvangen. Meer dan 25 jaar was het gastland voor Afghaanse vluchtelingen.

Opbouw

De ontheemden zijn volgens de regering ook hard nodig om het getroffen gebied weer op te bouwen. De regering stelde daarom harde deadlines voor het stopzetten van hulp. Eind maart moesten de kampen zijn verlaten. Hulporganisaties hebben er bij de regering herhaaldelijk op aangedrongen dat terugkeer vrijwillig moet zijn. Hoewel de ontheemden niet met fysiek geweld worden gedwongen de kampen te verlaten, wordt de druk op hen wel opgevoerd. "Sommige voorzieningen worden opeens stopgezet", zegt Vivian Tan, woordvoerder van de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, in Pakistan. "Ook zijn er geruchten dat je voor een bepaalde datum terug moet zijn in je dorp om compensatie te ontvangen."

Volgens Tan heeft de regering de ontheemden niet goed genoeg geïnformeerd over het stopzetten van de hulp. Vaak weten de ontheemden niet wat ze in hun dorpen zullen aantreffen. De regering heeft wel hulp bij wederopbouw toegezegd. Ook hulporganisaties zullen de Pakistanen helpen bij het herbouwen van de wegen, huizen en scholen. Maar door de grootschalige verwoestingen zal de wederopbouw nog jaren in beslag nemen. Het opbouwen van basisvoorzieningen in het afgelegen berggebied is ook een stuk ingewikkelder dan in een kamp waar mensen op een plek bij elkaar zitten. Voorlopig zullen de ontheemden er op achteruit gaan.

Dit artikel is, met toestemming, overgenomen van de Wereldomroep

Wereldomroep

Pieternel Gruppen

Pieternel Gruppen werkt op dit moment bij Trouw. Voordat ze bij Trouw ging...

Lees meer van deze auteur >

Reacties