Pakistaanse zakenlieden bouwen scholen

02-06-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

Citizen's Foundation (TCF) is inmiddels in heel Pakistan vertegenwoordigd. 'We besloten op een dag dat we genoeg hadden gepraat en dat we iets moesten doen', zegt Mushtaq Chhapra, één van de zes oprichters van TCF. 'Er waren een aantal opties: ziekenhuizen of campagnes voor gezinsplanning.' 

De zakenlui kozen voor onderwijs omdat analfabetisme volgens hen aan de basis ligt van de armoede in Pakistan. 'Naar school gaan mag geen privilege zijn voor degenen die al bevoorrecht zijn', zegt Chhapra. In ontwikkelingslanden als Pakistan gaan kinderen uit arme gezinnen meestal niet naar school omdat zij de kost moeten verdienen.

Het inschrijfgeld op de Machhar Colony in Karachi, een van de eerste gebouwde scholen, bedraagt 125 tot 175 roepie per maand, ongeveer anderhalve euro. 'Wat gratis is, verliest zijn waarde', vindt Chhapra. 'Ouders die dat niet kunnen betalen - ongeveer drievierde - krijgen een beurs zoadat ze nog maar tien roepie per maand betalen.'

Millenniumdoelstellingen

TCF wil voor het jaar 2015 duizend scholen hebben gebouwd in Pakistan. Zo'n 350 duizend kinderen zouden dan onderwijs kunnen volgen. 2015 is de deadline voor de Millenniumdoelstellingen, die in 2000 door de lidstaten van de Verenigde Naties zijn overeengekomen.

Zo moet in 2015 onder meer de armoede gehalveerd zijn, kindersterfte zijn teruggedrongen, de verspreiding van ziektes als aids, malaria en tuberculose een halt zijn toegeroepen en moeten alle kinderen basisonderwijs kunnen volgen. In Pakistan is het nog lang niet zover dat alle jongens en meisjes eenvoudig toegang hebben tot onderwijs.

Respect voor vrouwen

TCF past een heldere bedrijfslogica toe op het onderwijs. Terwijl de school gebouwd wordt, leidt TCF de leraren op. 'Dat zijn altijd vrouwen omdat meisjes niet bij een mannelijke leerkracht in de klas mogen zitten', verklaart Neelam Habib, manager donorrelaties bij TCF. Jongens en meisjes zitten wel samen in de klas. 'Dat is ons beleid. We willen dat de jongens later meer respect hebben voor hun vrouwen dan hun vaders', zegt Chhapra.

Het succes van de schoolformule neemt niet weg dat de TCF-scholen slechts 10 procent van de kinderen bereiken. De wachtlijsten zijn lang. 'Wij laten zien hoe het ook kan. De regering en andere organisaties kunnen ons voorbeeld volgen', zegt Chhapra.

Reacties