Oxfam/Novib: rijke landen breken belofte meer textiel uit ontwikkelingslanden te importeren

06-05-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: Novib, 6 mei 2004

De internationale organisatie Oxfam, waarvan Novib het Nederlandse lid is, zegt dat rijke landen zich niet aan hun internationale afspraken houden om hun kleding- en textielmarkten te openen voor concurrentie uit ontwikkelingslanden.

Deze houding ondermijnt een van de belangrijkste resultaten van ontwikkelingslanden in de internationale onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie – het einde van het multivezelakkoord op 1 januari 2005 na 30 jaar. Het multivezelakkoord schermt rijke landen af via import quota tegen goedkopere textiel uit ontwikkelingslanden.

De quota, samen met hoge tariefmuren, kosten ontwikkelingslanden 40 miljard dollar per jaar en 27 miljoen verloren banen.
Adrie Papma, Novib directeur handelscampagne: “Het multivezelakkoord is een van de meest schadelijke wapens in het protectionistische arsenaal van de rijke landen. Voor iedere baan die wordt beschermd in de rijke landen, gaan 35 banen verloren in de ontwikkelingslanden. Deze industrie is van levensbelang voor arme landen. Meer dan 30 miljoen mensen verdienen er hun brood mee, voornamelijk vrouwen. De afschaffing van het multivezelakkoord kan een eerlijke kans voor hen zijn om uit de armoede te komen. De rijke landen mogen hun beloftes niet verbreken”.

De textielindustrie wordt gekenmerkt door slechte arbeidsomstandigheden. Daarom leiden meer markttoegang en meer banen alleen niet tot duurzame ontwikkeling. Arbeidsrechten en naleving daarvan zijn een kritieke factor voor armoedebestrijding. Maar via protectionisme zullen de arbeidsomstandigheden en levensstandaarden in ontwikkelingslanden ook niet verbeteren. Volgens Oxfam / Novib moeten regeringen van ontwikkelingslanden en internationale bedrijven daarom actief werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in deze landen.

De rijke landen hebben een “adempauze” van 10 jaar gekregen om de importquota uit te faseren, maar – onder druk van industriële lobbygroepen – hebben ze het opheffen van de economisch meest belangrijke quota tot het laatste moment uitgesteld.

Daarom moeten volgens Oxfam / Novib rijke landen hulp bieden aan die groep ontwikkelingslanden die tot nu toe preferentiële toegang kregen en daardoor voordeel hadden van de beperkingen die bijvoorbeeld China en India worden opgelegd. Zij zullen namelijk een grote schok krijgen als de quota opgeheven zullen worden. Landen als Bangladesh en Sri Lanka zullen honderdduizenden banen in een keer verliezen en rijke landen moeten hen helpen met hulp, hertraining en betere handelsovereenkomsten. Ook moeten internationale bedrijven niet meteen deze landen verlaten op zoek naar de goedkoopste deal in andere landen.

Delen van de textielindustrie lobbyen regeringen om hun beloftes te breken en de quotaregeling te verlengen. Oxfam / Novib is ook bezorgd dat rijke landen steeds meer andere maatregelen nemen om concurrentie uit ontwikkelingslanden tegen te gaan, incl. het handhaven van hoge tariefmuren.

Volgens Oxfam / Novib bestaan er hoge tarieven voor textielimporten. Zo krijgt Cambodja’s export naar de VS, dat m.n. bestaat uit kleding, een tarief van 152 miljoen dollar opgelegd, terwijl Noorwegen slechts 24 miljoen dollar aan tarieven opgelegd krijgt, hoewel de waarde van de Noorse handel vijf keer hoger is dan de Cambodjaanse. De VS en de EU maken ook misbruik van de “antidumping” maatregelen om concurrerende importen van ontwikkelingslanden tegen te gaan. Tot slot zijn de oorsprongregels die importen uit ontwikkelingslanden juist moeten bevorderen, dermate veeleisend dat veel van de allerarmste landen aan wie de rijke landen extra toegang hebben gegeven, hier helemaal niet van kunnen profiteren.

Oxfam / Novib stelt daarom voor dat de oorsprongregels op textielexporten van de minst ontwikkelde landen worden vereenvoudigd en dat er urgent financiële en technische steun komt en extra handelsvoordelen voor die groep ontwikkelingslanden die na het einde van het multivezelakkoord een grote schok moeten verwerken.

Oxfam International is een confederatie van twaalf ontwikkel

Reacties