'Overstromingen in Europa topje ijsberg broeikaseffect'

14-08-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld/ANP

Volgens WNF-expert Rapf zijn de grote wateroverlast en droogte in andere delen van de wereld al eerder voorspeld door het IPCC, een werkgroep van nationale experts op het gebied van klimaatverandering.

Het WNF pleit daarom voor concrete en stevige maatregelen voor lagere uitstoot van giftige gassen als kooldioxide. De wereldtop voor duurzame ontwikkeling, later deze maand te houden in Johannesburg, moet daar besluiten over nemen, meent Rapf. De top is volgens WNF de kans om een belangrijke stap vooruit te zetten bij de aanpak van dit probleem.

‘Als we niet komen tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen om opwarming van de aarde tegen te gaan, krijgen we te maken met meer menselijk lijden en hogere economische schade,’ aldus Rapf. Het WNF roept in een actie de wereldleiders op om tijdens de milieutop in Johannesburg te besluiten om in 2010 minstens 10 procent van de elektricitietsbehoefte te laten dekken door natuurlijke bronnen als zonne- en windenergie en biomassa. De oproep is tevens gericht aan de Nederlandse regering. Momenteel zijn natuurlijke bronnen verantwoordelijk voor slechts 2,2 procent van de wereldwijde energiebehoefte.

Het Wereld Natuur Fonds vraagt de Nederlandse regering zich ook hard te maken voor een actieprogramma dat toegang verschaft tot een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening voor de 2 miljard mensen die dat nu niet hebben. Het WNF heeft een speciale actie-site ontwikkeld waar emails kunnen worden verstuurd naar de wereldleiders in Johannesburg.

Stuur een e-mail naar wereldleiders in Johannesburg
Persbericht Wereld Natuur Fonds
Persbericht Wereld Natuur Fonds

Reacties