Overleg uitwerking klimaatafspraken verloopt moeizaam

27-07-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

Vrijdag moet de definitieve tekst van de gemaakte afspraken klaar zijn. Maar volgens bronnen bij de conferentie is het nog maar de vraag of dat lukt.

Er wordt zelfs rekening mee gehouden dat de discussies worden doorgeschoven naar de volgende klimaatconferentie (COP7), die dit najaar in Marokko wordt gehouden.

De deelnemende landen werden het maandag na lange besprekingen eens over de concrete invulling van het Kyoto Protocol, waarin afspraken staan over de reductie van broeikasgassen. Onderdelen van het akkoord zijn het gebruik van bossen en andere natuur voor de opslag van kooldioxide, hulp van de industrielanden aan de ontwikkelingslanden en een regeling voor het naleven van het Kyoto Protocol.

De problemen zouden zich onder meer toespitsen op het handhavingssysteem. Japan en Canada zijn nu van mening dat dit geen bindend karakter heeft. De Europese Unie zou aandringen op een tekst waarin wel sprake is van een verplichting, zo melden Japanse bronnen volgens het persbureau Kyodo.

Amerikaans voorstel
Intussen heeft het politieke isoleren van de VS zijn eerste, weliswaar bescheiden, effect gehad. Twee Amerikaanse senatoren hebben een wetsvoorstel ingediend om de hoeveelheid kooldioxide in de lucht te verminderen.

In Bonn, werden alle landen behalve de VS het in principe eens over maatregelen om het broeikaseffect tegen te gaan.

Het voorstel is opgesteld door een Republikeinse en een Democratische senator. In het voorstel wordt een lans gebroken voor de opname van CO2 in bossen en andere natuurgewassen, beter bekend als sinks.

Sinks zijn omstreden omdat niet precies vaststaat hoeveel CO2 de natuur kan opnemen. De vrees van wetenschappers is dat opgenoemen CO2 al snel weer vrij komt.

De twee senatoren willen met hun voorstel op een positieve manier de aandacht vestigen op het klimaatprobleem. Ze willen boeren en anderen helpen om de uitstoot van kooldioxide terug te dringen en de VS op die manier een bijdrage laten leveren aan het verminderen van het broeikaseffect.

De afspraken die in Bonn zijn gemaakt vormen een eerste concrete uitwerking van het Kyoto Protocol, waarin afspraken staan over de vermindering van broeikasgassen. In maart besloot de Amerikaanse regering Kyoto te laten voor wat het is omdat de groei van de Amerikaanse economie erdoor in de knel zou komen.

Meer klimaatnieuws

Reacties