Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Groene daken, groene trambanen en groene parkeerplekken die schaduw bieden. Dat zijn een aantal van de plannen die zeven studenten van de universiteit in Wageningen bedachten voor onze hoofdstad. Green Light District, noemden ze hun project.

Ideeën
Volgens de studenten hebben Amsterdammers er op economisch, sociaal, medisch en ecologisch niveau baat bij als deze groene plannen worden doorgevoerd. Zij voorspellen onder meer dat de waarde van de grond zal stijgen en dat het aantal toeristen in de stad zal groeien. Meer groen zorgt voor een betere luchtkwaliteit en ook de waterkwaliteit wordt beter beschermd.

Kritische noot
De ideeën zijn leuk en aardig, maar onderbouwende cijfers en feiten ontbreken nog in het document (pdf). Het is dan ook nog maar de vraag of deze plannen ooit groen licht krijgen.