Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

 

Mbo-leerlingen zonder verblijfsstatus mogen sinds kort stage lopen. Dat klinkt logisch, maar is pas sinds begin december 2012 bevestigd in een Kamerbrief. “Dankzij die nieuwe regeling mag ik eindelijk stage lopen,” zegt Kelvin Vrede (21) opgelucht.

“Ik zat in het derde jaar van mijn mbo-opleiding Commercieel Medewerker en Verzekeringen en al mijn klasgenoten hadden al een stageplek of kregen hun diploma. Ik niet, omdat ik geen stage mocht lopen,” vertelt de Surinaamse Kelvin. “Toen heb ik een drastische maatregel genomen en ben een rechtszaak tegen de staat begonnen. Het doet me heel erg goed dat ik zo heb bijgedragen aan mijn eigen en andermans toekomst.” Kelvin spande de rechtszaak in mei 2012 aan samen met zijn advocaat en met steun van Defence for Children.

De regels

Vreemdelingen zonder verblijfstitel hebben er recht op onderwijs te volgen in ons land, maar mogen geen stage lopen. Voor stage is op grond van de Wet arbeid vreemdelingen een tewerkstellingsvergunning vereist en deze kan niet worden verleend voor een vreemdeling zonder (de juiste) verblijfstitel. En zonder stage geen diploma: illegale jongeren kunnen geen diploma behalen. Zo was de situatie tot voor kort. Omdat het kabinet deze situatie onwenselijk acht, is het mbo’ers zonder verblijfsstatus sinds juli 2013 toegestaan wel stage te lopen. Dat wil zeggen, onder voorwaarden. Zo moet de vreemdeling voor zijn achttiende levensjaar aan de opleiding zijn begonnen en moet de stage onbezoldigd zijn. Tot slot moet de opleiding vallen onder de beroepsopleidende leerweg (BOL) in het mbo-onderwijs.

Stoutfonds

Tot mei 2012 liep een bedrijf dat een illegale jongere een stageplek aanbood het risico op een boete van 8.000 euro. Een onwenselijk situatie, vonden ook de Ombudsman en de Start Foundation. De twee richtten daarom samen het Stoutfonds op dat zich garant stelde voor eventuele boetes.

Opluchting

Hoewel de boete enkele keren is opgelegd, is die nooit betaald door bedrijven of overheden. Zo ontving de gemeente Hollands Kroon een boete, nadat zij Mustafa Gök (19), een mbo-student zonder geldige verblijfspapieren, stage liet lopen. De gemeente heeft de boete niet betaald en dreigde toentertijd met een rechtszaak tegen de Arbeidsinspectie als die toch betaald zou moeten worden. Dankzij de Kamerbrief die de uitspraak van de rechter bekrachtigd, zal betaling niet meer nodig zijn. “Deze nieuwe regeling is een heel grote opluchting voor me,” aldus Mustafa. En Mustafa is vast niet de enige die weer opgelucht ademhaalt. Want de positieve uitspraak van de rechter is een opsteker voor honderden studenten zonder verblijfsstatus én voor bedrijven die niet langer het risico van een boete lopen. Hoewel de nieuwe regeling ingaat in juli van dit jaar, wordt er tot die tijd door de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). niet actief gehandhaafd. En dat opent de weg naar de toekomst voor veel mbo’ers in afwachting van een permanente verblijfsstatus.

Foto (cc)