Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Een re-integratieprogramma in Zuid-Soedan moet kindsoldaten helpen om terug te keren in de maatschappij. Het Zuid-Soedanese Bevrijdingsleger (SPLA) keurde onlangs een plan goed om de tweeduizend soldaten, tussen de twaalf en achttien jaar, uit hun leger te verwijderen. Volgens Unicef zijn dat de laatste kindsoldaten die in het land actief zijn. De organisatie gaat deze kinderen met cursussen begeleiden om een leven buiten het leger op te bouwen. Ze krijgen scholing en hun militaire outfit maakt plaats voor burgerkleding. Zo’n twintig kinderen krijgen psychiatrische begeleiding. Bij de re-integratie worden ook de ouders betrokken, die de kinderen opnieuw moeten opnemen in het gezin. Sinds de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan vorig jaar heeft het land te maken met vele golven van geweld.

Foto: cc