Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Als Nederland ontwikkelingshulp geeft aan een ander land, levert dat duizenden banen op in Nederland, zegt de Volkskrant op basis van een vandaag te verschijnen rapport van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB). Van elke euro die aan bilaterale hulp wordt gegeven, komt 70 cent terug naar de Nederlandse economie. 

Hoe armer het ontvangende land, hoe minder geld er terugvloeit naar de Nederlandse economie. Toch loont het volgens de IOB niet om alleen hulp te geven aan minder arme landen. "'De groei in veel van de armste landen is juist heel hoog. Je zou kunnen zeggen dat daar meer kansen liggen", zegt IOB-onderzoeker De Kemp tegen de Volkskrant.