Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Nergens groeit de energieconsumptie zo snel als in Afrika. Op dit moment wordt op het continent slechts drie procent van de wereldproductie aan stroom gebruikt, maar dat verbruik neemt met 4,1 procent per capita toe. Het is daarom noodzakelijk om olie te verstoken om de economische ontwikkeling in Afrika op gang te houden, vindt Tony Surridge van het South African National Energy Development Institute.

Dat de stroombehoefte in Afrika groeit, komt onder andere door verbeteringen rondom toegang tot stroom en infrastructuur. Er worden grootschalige zonne- en windenergieprojecten opgezet om aan de toenemende vraag te voldoen. ‘Maar’, zegt Surridge, ‘het zal nog tientallen jaren duren voordat groene stroom in Afrika gaat concurreren met stroom uit fossiele brandstoffen.’

Lees meer bij Wereldburger en CSmonitor

Foto: cc