Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld


Naast reguliere contacten tussen Afghanen met overheidsinstanties en NGO's over ontwikkelingen in Afghanistan, blijkt dit onder andere uit het succes van verschillende programma's voor de (tijdelijke) terugkeer van Afghanen, zoals het IOM (Temporary) Return of Qualified Afghans programma. Ofschoon er verschillende verenigingen voor Afghanen zijn, is er geen sprake van een effectief landelijk netwerk.

COS Haaglanden & West Holland organiseert in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en VNO-NCW een Afghanistan congres. Doel van het congres is Afghanen in Nederland te betrekken bij de Nederlandse inspanningen in Afghanistan, hen te stimuleren tot ondernemerschap of eigen ontwikkelingsprojecten te ondersteunen. COS wil komen tot een netwerk onder Afghaanse zelforganisaties en individuen.

Lees meer bij COS Haaglanden & West Holland

Lees meer bij COS Haaglanden& West Holland

670

Redactie

Profielpagina