Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Terugkeer is binnen de diaspora een zeer gevoelig onderwerp en taboe om over te praten. In het verleden zijn veel negatieve ervaringen opgedaan en het vertrouwen in veel terugkeerinitiatieven is bij de diaspora minimaal. Het is echter een thema waar veel diasporagemeenschappen direct of indirect mee te maken krijgen. Juist daarom is het volgens SMS belangrijk dat de diaspora zelf betrokken wordt bij dit thema. Vanuit diasporaperspectief kunnen zij meedenken over initiatieven die positief kunnen bijdragen aan zowel het toekomstperspectief van de terugkeerders, als aan de ontwikkeling van het land van herkomst.

Een belangrijk doel van SMS is onze partnerorganisaties van dienst te zijn. Daarom heeft SMS een capaciteitsopbouw module ontwikkeld die de diasporaorganisaties kan ondersteunen bij het uitvoeren van hun activiteiten in het kader van duurzame vrijwillige terugkeer.

Voor meer informatie en aanmelding verwijzen wij u naar onze website.

 

Meer informatie:  
Stichting Mondiale Samenleving (SMS) 
Hollantlaan 4
3526 AM Utrecht
030 214 80 63
d.amekran@sms-vluchtelingen.nl
www.sms-vluchtelingen.nl 

link

670

Redactie

Profielpagina