Advertentie

Kom naar de Duurzanme Week Utrecht

Uit het net verschenen onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 50% van de Nederlanders wil dat de regering (veel) minder geld uitgeeft aan de ontwikkeling van arme landen. Ook op internationale missies moet de regering volgens de meerderheid van de Nederlanders bezuinigen; 56% wil dat de regering hier  (veel) minder geld aan uitgeeft. Sinds 2009 wil de Nederlandse bevolking dat er minder geld wordt uitgegeven aan deze twee posten. Andere posten waarop bezuinigd mag worden volgens een meerderheid van de Nederlanders zijn integratie, en kunst en cultuur.

Daartegenover staat dat er meer geld mag naar de bevordering van werkgelegenheid, gezondheidszorg, onderwijs en armoedebestrijding in Nederland. De (eigen) gezondheid en werk zijn dan ook de onderwerpen waar Nederlanders zich het meeste zorgen over maken. Voor de aanpak van internationale milieuproblemen en klimaatverandering zijn er net zoveel Nederlanders die willen dat de regering hier meer aan uitgeeft als Nederlanders die willen dat er op bezuinigd wordt. Dit geldt ook voor de bescherming tegen water, terrorisme-bestrijding en stadsvernieuwing.   
Voor meer informatie zie het SCP rapport.

Bron: SCP Burgerperspectieven 2014|2.

670

Annemarie van Elfrinkhof doet onderzoek naar de houding, kennis en het gedrag van Nederlanders ten aanzien van internationale samenwerking …
Profielpagina

Advertentie

Lecture van Max Havelaar