Overheid moet investeren in ICT ontwikkelingslanden

20-07-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld Nederland

Een rapport met aanbevelingen over ICT en ontwikkelingssamenwerking wordt binnenkort overhandigd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. De discussie op internet loopt vooruit op een actieplan ‘ICT and development’ dat in het najaar wordt besproken door de Tweede Kamer. Koos Andriessen (IICD en Newconomy), Roger van Boxtel (minister voor grote steden- en integratiebeleid), Sjoera Dikkers (directeur Evert Vermeer Stichting), Gerlach Cerfontaine (president-directeur Schiphol) en Rob van Dool (minister van ontwikkelingssamenwerking in het kabinet online) luidden de stellingen in waarop bezoekers van www.oneworld.nl reageerden.

De respons leidde onder meer tot de aanbeveling dat de overheid ‘digital playgrounds with a purpose’ moet stimuleren. Op deze ‘digitale trapvelden met een doel’ kan de lokale bevolking betrouwbare informatie ontwikkelen en vinden die lokaal toepasbaar is. Indiase vissers moeten bijvoorbeeld via internet toegang krijgen tot het lokale weerbericht of de prijzen op de lokale vismarkten. Nu wordt internet nog vooral gedomineerd door informatie uit de rijke industrielanden. Een tweede aanbeveling van het platform behelst toekomstige ICT-projectaanvragen. Die moeten zowel gericht zijn op het binnenhalen van geld voor hard- en software, als trainingscomponenten bevatten. Naast ‘haves en have nots’ bestaat immers het probleem van de ‘cans en cannots’. Een derde belangrijke aanbeveling richt zich op het stimuleren en ontwikkelen van kennisplatforms op het web, zodat zuidelijke netwerken onderling en met het Noorden kennis kunnen uitwisselen.

Het toegankelijk maken van internet en het ontwikkelen van betrouwbare, lokaal toepasbare informatie, is voor zuidelijke landen een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling. Volgens Sjoera Dikkers van de Evert Vermeer Stichting “zijn internetcafés de waterputten van de 21e eeuw.” De waterput wordt immers niet alleen gebruikt om water te halen, er wordt ook cruciale informatie uitgewisseld. Nieuwe community telecentre-plekken zijn in ontwikkelingslanden een aanvulling op de oude ontmoetingsplaatsen. Laat ze uitgroeien tot knooppunten in kennisnetwerkjes. Dankzij de toegang tot internet kunnen de telecentres of digitale trapvelden een rol spelen bij de ontwikkeling van arme regio’s.

Voor vragen en een samenvatting van het e-debate kunt u bellen met Pieter de Jong van OneWorld Nederland, tel. 020-5503554 of pieter.dejong@oneworld.nl

Reacties