Landbouwgrond voor herstel biodiversiteit en landschap
Het burgerinitiatief Land van Ons is een coöperatie die landbouwgrond koopt voor herstel van biodiversiteit en landschap. Tot 60 jaar terug was er veel biodiversiteit in ons landbouwgebied. Niet alleen doordat het om veel grond ging. Ook de toen kleinschalige landbouw met een mix van akkerbouw en veeteelt, zorgde voor een grote rijkdom aan divers leven. Daarna zijn er onder druk van gewenste schaalvergroting vele ingrepen in het landschap gedaan. Die hadden vrijwel altijd een achteruitgang voor de biodiversiteit tot gevolg. We zijn vergeten dat robuuste ecosystemen en een grote biodiversiteit pijlers zijn onder ons bestaan op deze planeet. Zonder ander leven is er voor ons als mens ook geen toekomst. Het is een basisvoorwaarde voor leven en welbevinden.

Kracht van het collectief
Land van Ons kiest voor de kracht van het burgercollectief. De kracht van alle burgers in Nederland die zich realiseren dat het tijd is om het heft in eigen hand te nemen. Door zelf verantwoordelijkheid te nemen voorkomen we dat ons land doods en onleefbaar wordt. Iedereen kan voor € 10 deelnemer worden van de coöperatie. Daarnaast kun je vanaf € 20 per jaar m2 grond aankopen. Hiervan koopt de coöperatie percelen landbouwgrond. En alle deelnemers zijn met elkaar eigenaar van de coöperatie. Met het talent van onze deelnemers draaien we de organisatie. Iedereen zet zich zonder vergoeding in.

Jouw eigen stukje grond
Het stukje grond dat is aangekocht door elke deelnemer is onderdeel van het grote geheel waar Land van Ons haar doelen mee wil bereiken. Een lange termijndoel, want herstel van onze biodiversiteit hebben we niet zomaar voor elkaar. Toch kunnen deelnemers al na minimaal twee jaar ‘hun’ m²’s weer terug verkopen aan de coöperatie. Het kan, maar we hopen het natuurlijk niet. We prefereren ook duurzaamheid in de relatie met onze deelnemers. Want ons landschap verdient een robuuste basis. Een boerenland vol leven!

Aankoop percelen
Land van Ons heeft verspreid over het land percelen aangekocht. Een belangrijke reden hiervoor is om zoveel mogelijk regionale aansluiting te krijgen met onze deelnemers en vrijwilligers. In het afgelopen jaar zijn percelen aangekocht in Friesland, Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland.

Rietgerweg 6
7231PV Warnsveld
Netherlands