Organisaties mogen volwaardig meepraten op top over digitale kloof

06-03-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

De NGO’s reageerden verheugd nadat hun nieuwe status aan het slot van de tweede voorbereidende vergadering van de WSIS, vorige week, werd vastgelegd. Die top, voorzien voor december van dit jaar in Genève, wordt één van de hoogtepunten van het VN-jaar.

Bedoeling van het evenement is om een mondiale strategie overeen te komen om de ‘digitale kloof’, de technologische achterstand van ontwikkelingslanden, te overbruggen. Ter illustratie: nu heeft 1 op de 50 personen in ontwikkelingslanden toegang tot het internet. In de geïndustrialiseerde wereld zijn dat er 20 op de 50.

De Conferentie van NGO's (Congo), de club van organisaties met raadgevende status bij de VN, mag zich nu in het ‘officiële’ debat op gelijke voet mengen met vertegenwoordigers van regeringen, bedrijven en de internationale intergouvernementele organisaties. De NGO’s werden bij de vorige bijeenkomst in juli 2002 nog buitengesloten.

Software-bombardement op het Zuiden

Op de twee weken durende vergadering in voorbereiding op de Geneefse top (‘prepcom’ in het jargon) bleek nogmaals dat regeringen, bedrijven en NGO’s uiteenlopende ideeën hebben over hoe die digitale kloof eruit ziet en ‘overbrugd’ kan worden.

De 200 deelnemende NGO’s bekritiseren het bedrijfsleven die vooral het geringe gebruik van het internet als probleem ziet. Ze vrezen dat de ICT-sector aanstuurt op een zinloos bombardement van het Zuiden met software, glasvezel en halfgeleidende materialen.

Aan ambities is geen gebrek: een voorstel luidt om alle dorpen ter wereld op het web te krijgen tegen 2010. Ingewikkelder is het om werkbare voorstellen te vinden.

Voor het inhalen van de digitale kloof is enkele jaren uitgetrokken. De start is in december in Genève, dan moet er ook een definitief actieplan liggen. In 2005 volgt een tweede top in Tunesië om de vooruitgang te meten.

Officiële website van WSIS
Hivos betrokken bij WSIS
Hivos betrokken bij WSIS

Reacties