Oproep per e-mail voor slachtoffers India

06-02-2001
Door: OneWorld Redactie

In overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de deelnemende internetproviders is besloten de emailactie op de volgende manier te laten plaatsvinden: de internetproviders zullen deze week zelf hun abonnees oproepen, bijv. in hun reguliere electronische nieuwsbrief, de actie te ondersteunen. De geadresseerde vult op het meegestuurde elektronische formulier zijn naam, adres en woonplaats en het te doneren bedrag (en eventueel het rekeningnummer) in en stuurt dit per email terug.

De SHO maakt op basis van deze gegevens een acceptgiro aan en stuurt die naar de donateur. Deze ondertekent de acceptgiro, vult eventueel het rekeningnummer in en levert de acceptgiro aan bij zijn of haar bank.

Als de donateur beschikt over een electronic banking pakket van een van de banken, heeft het natuurlijk de voorkeur dat de acceptgiro ook via electronic banking wordt betaald.

De banken staan volledig achter de hierboven geschetste manier van doneren. Daarnaast heeft de NVB laten weten geen bezwaren te hebben tegen de manier waarop via de website van de SHO www.helpindia.nl met debit- en creditcards kan worden gedoneerd.

In combinatie met de emailactie komen er vanaf a.s. woensdag tv-spots met bekende Nederlanders die oproepen de nationale actie voor India te ondersteunen. Hieraan werken o.a. mee: Jaap de Hoop Scheffer, Annemarie Jorritsma, Paul Rosenmöller en de ambassadeur van India in Nederland: de heer P. Menon, Paul de Leeuw en Aart Staartjes.

Tienduizenden doden en bijna 100.000 ingestorte huizen zijn het gevolg van de aardbeving die India heeft getroffen. De Samenwerkende Hulporganisaties geven momenteel noodhulp in de vorm van medische hulp, traumacounseling, water- en voedselvoorziening, tenten en dekens. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de meer afgelegen gebieden. Ook richt men zich op wederopbouw na de fase van acute noodhulp.

Giro 555 is opengesteld door de Samenwerkende Hulporganisaties voor giften onder vermeldingen van “Aardbeving India” te Den Haag.

Help India, SHO website

Reacties