Oprichting internationaal strafhof bijna in zicht

02-04-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

Het strafhof vestigt zich in Den Haag, mogelijk al vanaf 2003. Het hof gaat zich bezighouden met de berechting van personen die worden beschuldigd van uitzonderlijk zware misdaden zoals volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

De zestigste ratificatie zal plaatsvinden in het VN-hoofdkwartier op woensdag 11 april. Het Statuut van Rome schrijft voor dat er zestig ondertekenaars nodig zijn voor de oprichting van zo’n internationaal hof.

Hoofdstad internationale justitie

De komst van het internationale strafhof bevestigt de positie van Den Haag als hoofdstad van de internationale justitie. In 1899 werd het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag gevestigd.

In 1922 volgde het Permanente Hof van Internationale Justitie, de voorloper van het huidige Internationaal Gerechtshof. Dit hof houdt zich bezig met geschillen tussen landen. De belangrijkste voorloper van het op te richten internationale strafhof, het Joegoslavië-Tribunaal, is in 1993 in Den Haag opgericht.

Verenigde Naties
Statuut van oprichting internationaal strafhof
Statuut van oprichting internationaal strafhof

Reacties