“Terug naar de bossen”

17-04-2009 Bron: IS Online
Peter de Haan

Een handvol vragen: Peter de Haan
Aidenvironment adviseert al ruim twintig jaar overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties over een breed scala aan onderwerpen: biodiversiteit, landbouwketens, biomassa en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vijf vragen aan de nieuwe directeur, Peter de Haan.

U hebt gewerkt voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen, SNV en het Archeologisch Dienstencentrum. Wat is de rode draad in uw carrière?
“Ik ben altijd actief geweest op het terrein van duurzame ontwikkeling en mijn werk werd altijd gekenmerkt door een combinatie van inhoud en management. Aidenvironment is gedreven door inhoud en adviseert op het gebied van duurzame ontwikkeling alle spelers: overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties. We hebben een brede kennis opgebouwd als het gaat om landbouwketens, natuurbehoud en –beheer en armoedebestrijding.”

De oprichter van Aidenvironment, Bart Romijn, waarschuwde onlangs dat een deel van het bedrijfsleven maatschappelijk verantwoord ondernemen misbruikt om zijn imago op te poetsen en maatschappelijke organisaties te marginaliseren.
“Dat gevaar bestaat natuurlijk altijd. Bijna alle grote bedrijven die in ontwikkelingslanden actief zijn, ontplooien sociale activiteiten. Dat is mooi, maar het is nog geen duurzame ontwikkeling. Wij ondersteunen bedrijven bij het verduurzamen van hun kernactiviteit. Fair trade, een betere betaling van boeren, prima, maar je wint uiteindelijk veel meer als de hele keten duurzaam wordt. Niet alle bedrijven zijn hierin geïnteresseerd, maar wij zien hun aantal groeien.”

Bent u niet bang maatschappelijke organisaties kwijt te raken als opdrachtgevers nu u zich zo op bedrijven richt?
“Ieder adviesbureau met een grote diversiteit aan cliënten loopt een dergelijk risico. Wij zullen regelmatig de aandacht vestigen op onderwerpen die met name ook maatschappelijke organisaties aanspreken. Ooit zijn wij begonnen met bossen. Van daaruit zijn we terecht gekomen bij de grote landbouwketens. Ik zie het als mijn taak om het beheer van bossen en andere waardevolle natuur weer hoog op de agenda van Aidenvironment te zetten, want de afgelopen jaren hebben we hier iets verloren. Terwijl behoud en beheer van bossen een grote drijfveer is van alle consultants die hier werken of hebben gewerkt.”

Wat is het effect van de kredietcrisis op de bereidheid van bedrijven door te gaan met duurzame ontwikkeling?
“Ik ben er van overtuigd dat bedrijven die serieus met duurzame ontwikkeling aan de slag zijn gegaan rendabeler zijn. Maar je ziet wel dat bedrijven door de crisis vooral bezig zijn met kostenbeheersing en minder geneigd zijn consultants in te huren. Dus als bureau moeten wij onze meerwaarde duidelijk kunnen maken. Wij zijn overigens nog niet gestuit op opdrachtgevers die in de problemen zijn gekomen, op enkele bedrijven uit de financiële sector na.”

Bedrijven kunnen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen ook zien als extraatje in goede tijden.
“Er zijn bedrijven die er zo mee móeten omgaan. Veel bedrijven moeten zien te overleven. Je kunt als bedrijf bezig zijn met duurzaam bosbeheer in Liberia, maar als er geen markt is voor je producten… Je kunt dus het belang van duurzaamheid inzien, maar niet de middelen hebben. Maar er zijn ook bedrijven die er desondanks voor blijven gaan. Onze opdrachtgevers zijn meer betrokken dan ooit. Dat zie je ook aan de veranderingen in ons werk. Vroeger deden wij vooral onderzoek voor maatschappelijke organisaties die praktijken van bedrijven aan de kaak stelden. Tegenwoordig is de discussie veel opener en zitten we om de tafel met alle spelers, bijvoorbeeld om de palmolieketen duurzaam te maken.”

Han van de Wiel

Han van de Wiel is een Nederlandse journalist die zich gespecialiseerd heeft...

Lees meer van deze auteur >

Reacties