’Ondergrondse opslag CO2 redt het klimaat’

22-01-2007
Door: Joep Engels
Bron: Trouw

 

Aan de vooravond van het nieuwe klimaatrapport van de IPCC was de vroegere voorzitter Robert Watson even in Nederland. Hij heeft goede hoop dat de mens het klimaatprobleem zal oplossen.

'We komen ieder jaar dichter bij de afgrond, maar ik kan me niet voorstellen dat de mens zo stom is dat hij over de rand springt. We hebben de technische mogelijkheden om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Maar ik geef toe, ik ben hierin een optimist.'

Jarenlang was Robert Watson het gezicht van de IPCC, de klimaatcommissie van de VN. Onder zijn voorzitterschap verscheen in 2001 de derde voortgangsrapportage waarin de opwarming van de aarde voor een groot deel aan menselijk handelen werd toegeschreven.

De IPCC voorspelde dat de gemiddelde wereldtemperatuur in 2100 met 1,5 tot 6 graden Celsius zou zijn toegenomen. Een boodschap die hem door zijn president, George Bush, niet in dank werd afgenomen. Watson werd in 2002 niet voorgedragen voor een nieuwe termijn en trok zich terug uit de IPCC.

Hij is nog voldoende bij het klimaatonderzoek betrokken om te kunnen voorspellen dat het vierde IPCC-rapport, dat op 2 februari uitkomt, robuuster zal zijn in zijn voorspellingen. En dramatischer in zijn conclusies. 'Het derde rapport was nog vrij voorzichtig. Ik ken het vierde rapport niet, maar uit allerlei onderzoeken is duidelijk geworden dat de laatste onzekerheden zijn verdwenen en dat de temperatuursstijging eerder in de buurt van de vijf, zes graden ligt, of zelfs nog hoger, dan rond die anderhalf. Als we zo door blijven gaan.'

Maar Watson heeft goede hoop dat het tij gaat keren. Diverse politici en bedrijven beginnen de klimaatverandering serieus te nemen.

Lees verder bij Trouw

 


Dit artikel is ten dele -met toestemming- overgenomen van Trouw

Reacties