'Armoedebestrijding mag geen modegril zijn'

11-01-2006
Door: OneWorld Redactie
Bron: Oneworld

 

Volgende maand zullen de ministers van Financiën van de acht rijke landen (G8) in Moskou bijeenkomen. Vooruitlopend daarop maakte Brown woensdag vast zijn 'post-Gleneagles agenda' bekend. Gleneagles was de Schotse plaats waar in juli de G8-top werd gehouden die in het teken stond van de armoedebestrijding.

  

De punten op de agenda van Brown moeten zorgen dat ontwikkelingslanden in staat worden gesteld zich te ontwikkelen. Hij wil verdere kwijtschelding van schulden, eerlijke handel, meer aandacht voor milieu in ontwikkelingslanden, een fonds voor noodhulp en armoedebestrijdingsplannen per land.

 

De minister roept zijn collega's op om de schulden van alle 67 arme landen kwijt te schelden, niet alleen van de groep van (uiteindelijk) 38 die in Gleneagles werd overeengekomen.

 

Deprimerend

Brown is teleurgesteld in de uitkomsten van de top van de wereldhandelsorganisatie WTO afgelopen december. Rijke landen moeten volgens hem lessen trekken uit  'het deprimerend gebrek aan overeenkomsten over handel'. Hij pleit voor wereldhandelsverdragen die 'eindelijk het schandaal van het landbouwprotectionisme van de rijke landen aan de kaak stellen'.

 

Brown wil dat er 4 tot 5 miljard dollar opzij wordt gezet voor noodhulp bij rampen. Dat bedrag is veel hoger dan het noodhulpfonds van 500 miljoen dollar dat de Verenigde Naties in december lanceerden.

 

 De minister noemt 2006 het jaar waarin de vraag moet worden gesteld 'Wat kunnen  ontwikkelingslanden voor zichzelf doen?'. Hij stelt dat ontwikkelingslanden zelf met plannen moeten komen voor armoedebestrijding en ontwikkeling. Dat is overigens geen nieuw idee, alle arme landen hebben van de Verenigde Naties de opdracht gekregen om een plan te maken om de Millennium Ontwikkelingsdoelen te halen, een reeks afspraken die moeten zorgen dat de leefomstandigheden in arme landen in 2015 sterk zijn verbeterd.

 

In de strijd tegen aids en andere ziekten ziet hij een belangrijke rol voor rijke landen om met financiële middelen te komen voor medisch onderzoek en grootschalige productie van betaalbare vaccins en behandelingen.

 

Hij sluit zijn betoog af met de boodschap: 'Alle betrokkenen zullen moeten bewijzen dat het bestrijden van armoede niet slechts een modegril is, maar een 'commitment' van onze generatie'.

 

Gordon Brown's artikel in The Guardian

Reacties