Opbrengst collectezuilen Schiphol in 2002 voor Novib

09-01-2002
Door: OneWorld Redactie

Passagiers kunnen hun munten en bankbiljetten van alle valuta in deze collectezuilen in de wachtruimten deponeren. De opbrengst zal ten goede komen aan de wereldwijde campagne “Alle kinderen naar school in 2015”.

De Novib Muntjesactie, die al ruim 15 jaar bestaat en waarbij Nederlandse schoolkinderen na de zomervakantie geld inzamelen voor leeftijdsgenoten in het Zuiden, is wegens succes geprolongeerd tot eind mei 2002. De fondswervende actie wordt ondersteund door lesmateriaal.
Buitenlandse en Nederlandse munten kunnen ingeleverd worden bij deelnemende scholen en bibliotheken.

Oxfam en Novib werken vanuit de rechtenbenadering. Onderwijs is geen luxe, maar een basisrecht. Toch is in grote delen van de wereld onderwijs niet vanzelfsprekend: 800 miljoen mensen zijn analfabeet en 125 miljoen kinderen gaan nooit naar school. Adequaat onderwijs is noodzakelijk om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Sinds 1991 heeft Schiphol 20 collectezuilen in de wachtruimten voor passagiers. De afgelopen 10 jaar is de opbrengst ten goede gekomen aan het Wereld Natuurfonds, Unicef, Artsen zonder grenzen, het Rode Kruis, het Koningin Wilhelmina Fonds en Amnesty International.

Reacties