Op zoek naar geld om armoede te bestrijden

27-06-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

Deze week bespreken regeringsdelegaties en maatschappelijke organisaties in Genève de resultaten van de afspraken die regeringen vijf jaar geleden tijdens de Sociale Top in Kopenhagen maakten. Aan het einde van de week moeten er ook nieuwe intiatieven voor armoedebestrijding op tafel liggen.

In 1995 spraken landen af dat tegen 2015 de armoede wereldwijd met 50 procent moet zijn afgenomen. Iedere wereldburger zou tegen die tijd toegang moeten hebben tot basisonderwijs en elementaire gezondheidszorg. Ook beloofden landen werkgelegenheid en de vrouwenrechten te bevorderen en nieuwe fondsen te vinden om dit alles te betalen.

Maar veel is er niet terecht gekomen van die goede voornemens. Vandaag de dag moeten drie miljard mensen rondkomen met een inkomen van minder dan 5 gulden per dag. 150 Miljoen burgers hebben geen baan. ‘Dat moet veel, veel beter kunnen,’ zei de Deense premier Poul Nyrup Rasmussen bij de opening maandag in Genève.

Maar maatschappelijke organisaties, waarvan er zo’n honderd aanwezig zijn in Genève, vrezen dat de bijeenkomst (‘Kopenhagen-plus-5’) op een fiasco uitdraaid. Volgens hen is er geen goed doordacht plan en hebben regeringsleiders nauwelijks aandacht voor het armoedevraagstuk. Dat blijkt onder meer uit hun afwezigheid.

Belasting op speculatief kapitaal
Het grootste probleem is het geld. Er zijn mooie doelstellingen afgesproken, maar centen voor de verwezenlijking ervan zijn er niet.

De Verenigde Naties leggen een deel van de schuld bij westerse landen. Die hebben sinds 95 flink gekort op hun ontwikkelingsbudgetten. Ook doen ze te weinig aan het schuldenvraagstuk en hebben geen oog voor de negatieve gevolgen van de globalisering.

Van de oproep van armere landen om de dalende trend in de hulpbudgetten te keren willen de grootste donoren, de VS, Japan en de EU, niets weten. Zij willen zich nergens op vastleggen en zich alleen uitlaten in termen als ‘streven naar’.

De ontwikkelingslanden op hun beurt krijgen het verwijt van de VN dat ze het geld niet effectief besteden. De verschillende bevolkingsgroepen profiteren er ook niet gelijkelijk van.

In Genève worden verschillende ideeën besproken die extra geld genereren. Zo wordt er al jaren gesproken over het belasten van speculatief kapitaal, de zogeheten ‘Tobin-tax’. In de wandelgangen van Genève heet dat de ‘Currency Transaction Transfer’.

VN-creditcard
Andere ideeën zijn een internationale loterij, een VN-creditcard, heffingen op internationale transportactiviteiten en financiële transacties, een internationaal wisselkantoor door de VN beheerd en leningen van de Wereldbank. Ontwikkelingslanden hebben een Wereld Solidariteits Fonds voorgesteld.

Er moet veel geld gevonden worden om de ambitieuze doelstellingen te halen. Zo is de internationale gemeenschap overeengekomen dat vóór 2015 alle kinderen naar school gaan. Maatschappelijke organisaties hebben uitgerekend dat daarvoor ruim 16 miljard gulden per jaar nodig is. Maar daar willen de rijke landen niet aan.

Om de schuldenlast van de armste landen te verlichten hebben de landen van de G7 beloofd 230 miljard gulden te storten in een fonds. Op dit moment zit er nauwelijks nog een cent in die pot.

De onderhandelingen in Genève gaan moeizaam. ‘Maar dat is heel normaal’, reageert Caroline Wilderman van ontwikkelingsorganisatie Novib vanuit Zwitserland. ‘Iemand zei hier dat vanaf woensdag of donderdag de druk op de delegaties van die landen begint toe te nemen. Zij willen tenslotte wel met een tekst naar huis. Ze moeten zich toch verantwoorden voor hun onkostenvergoeding en reiskosten. Maar wat er tot nu toe gebeurt is heel mager.’
Zie ook artikel: Geen extra stappen gezet om armoede te bestrijden

Informatie over de top voor Sociale Ontwikkeling in Genève

Reacties