Oorlogstribunalen steeds corrupter

13-03-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld/IPS

De Verenigde Naties voeren momenteel drie verschillende onderzoeken tegen het personeel, de advocaten en de beklaagden van zijn twee internationale strafgerechtshoven.

Aankoop vastgoed vanachter de tralies

Adama Dieng, hoofdgriffier van het Strafgerechtshof in Arusha van het Rwanda-tribunaal, verklaarde maandag dat hij maatregelen gaat nemen tegen een personeelslid dat smeergeld heeft aangenomen om de uitbetaling van advocaten te versnellen.

Hans Holthuis, zijn collega van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag, voert een onderzoek naar een zaak waarin een gedetineerde vastgoed aankocht terwijl hij nog achter de tralies zat. De advocaat van de gedetineerde werd op dat moment betaald door het Joegoslavië-tribunaal omdat de beklaagde behoeftig zou zijn.

Een derde onderzoek bekijkt de verdeling van honoraria tussen advocaten en zogenaamde ‘behoeftige’ beklaagden, uitgevoerd door het Controlebureau voor Intern Onderzoek (Oios) van de VN.

Volgens de regels hebben beklaagden van de VN-tribunalen recht op juridische bijstand als ze door de griffie ‘behoeftig’ worden bevonden. In dat geval betaalt het tribunaal de lonen en de kosten voor de advocaten van de verdediging.

Deals

De advocaatskosten rijzen de pan uit. In 1999 betaalden de twee tribunalen daarvoor 9,7 miljoen euro. Voor 2000 en 2001 bedroeg die uitgavenpost per jaar meer dan 11,5 miljoen euro.

Daarbij blijkt dat verschillende advocaten met hun cliënten afspraken hebben gemaakt om hen aan te nemen, bij het tribunaal een honorarium los te krijgen en het bedrag dat per geval 342.000 euro bedroeg, te verdelen.

Volgens Oios hebben de advocaten in Arusha hun cliënten en familie ook cadeaus gegeven in de vorm van kleding, video's en televisietoestellen. Zo zou één beklaagde twee computers, een gouden horloge en acht radio's hebben gekregen in ruil voor het in dienst houden van één van zijn advocaten.

Het misbruik was volgens de interne VN-waakhond zonneklaar. De dure cadeaus stonden opgestapeld in de cellen van sommige gedetineerden. De afzender ervan stond met naam en toenaam in het giftenregister.

Toch is de verdeling van het loon moeilijk uit te roeien, omdat de zaak in de vertrouwelijke gesprekken tussen een advocaat en zijn cliënt informeel geregeld wordt.

Stoppen of doorgaan

Het is niet de eerste keer dat er in Arusha misbruik wordt vastgesteld. Het tribunaal ontsloeg onlangs nog een advocaat omdat die zijn prestaties had opgeblazen en fictieve facturen had uitgeschreven. Verwacht wordt dat door deze nieuwe onthullingen de bestaande kritiek op de internationale strafhoven toe zal nemen.

Pierre-Richard Prosper, de Amerikaanse ambassadeur voor oorlogsmisdaden, trok het professionalisme van het juridisch personeel in de VN-tribunalen vorige week nog in twijfel voor een commissie in het Amerikaanse parlement.

Prosper verklaarde dat de VS willen dat de beide tribunalen tegen 2007 of 2008 hun deuren sluiten. VN-woordvoerder Fred Eckhard zegt dat de werkzaamheden van de tribunalen sowieso eindig zijn, maar eerst moeten de tribunalen hun werk afmaken. ‘De taak van Den Haag zal er pas op zitten als naast president Milosevic de andere twee verdachten Karadzic en Mladic voor de rechter verschijnen,’ aldus Eckhard.

Rwanda Tribunaal
Joegoslavië Tribunaal

Reacties