Ook rijke Latijns-Amerikanen verzetten zich tegen vrijhandel met VS

29-10-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Dit blijkt uit onderzoek van de Economische Universiteit van Miami en enquêtebureau Zogby International. 537 Zakenlieden, academici, journalisten en regeringsambtenaren met bovengemiddelde inkomens werden uitvoerig geïnterviewd over regeringsleiders, democratische ontwikkeling en economische verwachtingen. De interviews hadden plaats in Brazilië, Argentinië, Chili, Columbia, Mexico en Venezuela.

Hoewel een duidelijke meerderheid van de respondenten voorstander is van (regionale) vrijhandel gelooft slechts 18 procent in versterkte handelsrelaties met de VS. Het pleidooi van de opinieleiders voor economische liberalisering staat in schril contrast met de steeds extremere volksopstanden tegen de privatiseringseisen, zoals onlangs in Bolivia. En nu dus ook ….

Midden-Amerika

Na het fiasco van de ministersconferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Cancun zetten de Verenigde Staten nog meer in op bilaterale of regionale vrijhandelsakkoorden, zoals de Free Trade Area of the America’s (FTAA) en het Midden-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (Cafta).

Cafta is een akkoord tussen de VS en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua. De Midden-Amerikaanse regeringen hopen dat dit akkoord hun economieën uit het slop trekt. De VS is goed voor de helft van de buitenlandse handel van Midden-Amerika.

Critici waarschuwen ervoor dat de vijf landen niet zijn voorbereid op een concurrentieslag met goedkope producten uit de VS. Bovendien wijzen zij erop dat de al bestaande vrijhandelsakkoorden die enkele van de vijf landen hebben met Canada en Mexico nog maar weinig hebben opgeleverd.

Vakbonden en belangenorganisaties van kleine producenten klagen dat ze nauwelijks betrokken worden bij de onderhandelingen. Onlangs hadden betogingen plaats in El Salvador en Costa Rica. Op 20 november zijn opnieuw betogingen gepland in Costa Rica als de FTAA-ministers bijeenkomen in Miami. In Costa Rica vrezen tegenstanders de liberalisering van de telecommunicatie. In Honduras en Nicaragua bestaan vooral zorgen over de gevolgen voor de landbouw- en textielsector.

George Bush sr

De FTAA komt nog uit de koker van George Bush sr. en omvat 34 landen, waaronder ook de Cafta-landen. Het verdrag moet eind 2005 van kracht worden. Zo’n 80 procent van de afspraken zou al zijn vastgelegd. Struikelblokken zijn en blijven liberalisering van landbouw en markttoegang. Op 20 en 21 november moeten de FTAA-ministers in Miami knopen doorhakken. Latijns-Amerikaanse tegenstanders van de vrijhandelszone, die in aantal sterk groeien, hebben die week uitgeroepen tot ‘Fight for Fair Trade’.

Paul Metz schrijft:
"Om de waarde van een bilaterale overeenkomst van een klein of arm land met een rijk en/of dominant land (of groep landen als de EU) te begrijpen, kan het geen kwaad in onze economische geschiedenis terug te gaan naar de tijd voordat werknemers collectief onderhandelden. "Verdeel en heers" was toen het motto, dat eerst door de sociale ontwikkeling is overwonnen, maar nu kan terugkeren door de hervorming van de welvaartsstaten in Europa en in de internationale politiek door de verloedering van de bereidheid tot het sluiten van multilaterale overeenkomsten zonder dictaat door de rijke landen.
Nederland heeft belang bij multilaterale overeenkomsten en zou er goed aan doen consequent de totstandkoming van bilaterale overeenkomsten te verijdelen - zowel binnen de EU als door de EU met 'derde landen'.
Het Kyoto Protocol is een goed voorbeeld van EU eigenbelang."

FTAA
Site van tegenstanders van de FTAA

Reacties