'Ook maatschappelijke organisaties leggen onvoldoende verantwoording af'

23-01-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Het OWT, een organisatie die al een halve eeuw opkomt voor een mondiale regering, onderzocht 18 ondernemingen en instellingen. De onderzoekers stelden vast dat intergouvernementele organisaties (denk aan Wereldbank, VN-instellingen etc.) en multinationals meestal worden gedomineerd door machtige minderheden onder hun leden of aandeelhouders.

Maatschappelijke organisaties (NGO's) laten hun leden of achterban beter aan het woord komen. Maar ook hun werkwijze is niet transparant genoeg - een ironische vaststelling, want het zijn juist de NGO's die openheid eisen van de internationale instellingen.

OWT-onderzoekster Hetty Kovach vindt het verontrustend dat vooral veel van de organisaties niet eens op het matje worden geroepen door de personen, groepen of landen die daar formeel de bevoegdheid toe hebben. ‘Hoe zullen ze dan ooit verantwoording afleggen tegenover gemeenschappen waarmee ze geen formele banden hebben, maar die wel de gevolgen dragen van hun beslissingen?’

Onderzoekskandidaten

OWT onderzocht de organisaties Amnesty International, Care International, de Internationale Handelskamer, het Rode Kruis, Oxfam International en het Wereld Natuur Fonds.

Als internationale instellingen zijn de Wereldbank, de Wereldhandelsorganisatie (WTO), het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (Unhcr), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) en het BIS (Bank for International Settlements)- een instelling die wordt gebruikt door nationale banken om internationale standaarden en regels op te stellen - onderzocht.

Volgens de onderzoekers is het BIS de meest ondemocratische instelling, omdat tien grote industrielanden het bestuur helemaal in handen hebben. In mindere mate doet zich dit ook voor bij de Wereldbank. Zelfs in de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die in haar handvest alle lidstaten één stem geeft, delen die landen in de praktijk de lakens uit.

Voor informatieverstrekking via het internet behalen instellingen als de WTO, de Wereldbank en het Unhcr samen met de Internationale Federatie van Rode Kruisverenigingen de beste resultaten. De meeste NGO's willen veel minder kwijt aan het publiek, vooral over hoe ze hun geld uitgeven en of ze hun doelstellingen waarmaken.

Het rapport: The1st Global Accountability Report: Power Without Accountability? is hier te downloaden

Reacties