'Ook gevestigde democratieën wisselen mensenrechten in voor veiligheid’

28-05-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld/ANP

In de strijd tegen het terrorisme namen de Verenigde Staten bijvoorbeeld wetgeving aan waardoor buitenlanders met ongeldige verblijfspapieren voor onbepaalde tijd kunnen worden vastgehouden. Onder meer de Britse regering volgde het Amerikaanse voorbeeld.

Ook de Amerikaanse militaire acties in Afghanistan zijn voor Amnesty een bron van zorg. Een onbekend aantal burgers is gedood bij de luchtaanvallen tegen de Taliban en het Al-Qaeda netwerk.

Daarnaast pleit de organisatie voor de berechting van daders van mensenrechtenschendingen die tientallen jaren lang in Afghanistan hebben plaatsgevonden. Bij de totstandkoming van de Afghaanse interim-regering is hieraan nauwelijks aandacht besteed, aldus Amnesty.

Militaire commissies

De behandeling van al-Qaedastrijders op de Amerikaanse basis Guantánamo op Cuba wekt de indruk dat regeringen de onmenselijke omstandigheden accepteren waarin gevangenen verkeren, aldus Amnesty. De organisatie heeft ook kritiek op de plannen om 'militaire commissies' op te zetten om deze gevangenen te berechten.

Het Amnesty Jaarboek zet de schendingen van mensenrechten in 2001 op een rijtje. Schendingen vinden plaats in 152 landen. In 47 landen werden executies zonder proces uitgevoerd, 27 landen voltrokken doodstraffen en in 35 landen verdwenen mensen.

In 111 landen vonden martelingen plaats en in zeker 56 landen zitten mensen met gewetensbezwaren vast. Nederland wordt in het Jaarboek overigens niet genoemd.

Amnesty International blijft zich verder inzetten voor de rechten van vluchtelingen, bestrijding van racisme en ongelijke behandeling, en de noodzaak daders van mensenrechtenschendingen voor het gerecht te brengen.

OneWorld-partner Amnesty Nederland
Amnesty International

Reacties