Ook de EU broedt op masterplan voor Afrika

23-05-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Louis Michel, de Belgische EU-commissaris belast met ontwikkelingssamenwerking en humanitaire zaken, wil een masterplan om de transport- en communicatie-infrastructuur in Afrika te verbeteren. En tegelijkertijd wil de Belg de Europese ontwikkelingssamenwerking meer samenhangend maken.

Want Afrika heeft dringend meer en betere wegen, havens, spoorwegen en luchthavens nodig om sneller te kunnen groeien, zegt Michel tegen het persbureau IPS. Ook de Afrikaanse telecommunicatiesector staat nog nergens. Daar moet de EU op inspelen, vindt de EU-commissaris.

20 Miljard euro meer hulp in 2010

'De EU heeft een grote expertise bij het uitbouwen van internationale infrastructuurnetwerken, en ook in financieel opzicht kan de commissie grotere projecten aan dan de meeste lidstaten afzonderlijk', aldus Michel.

Maandag en dinsdag bespreken de Ontwikkelingsministers van de 25 EU-lidstaten het voorstel van de Commissie en kijken zij hoe ontwikkelingshulp in alle EU-landen stelselmatig is op te trekken.

De EU-commissaris wil tegen 2010 20 miljard euro meer uitgeven aan ontwikkelingshulp.

De bedoeling is wel dat naast de Europese Commissie de Europese landen er hun eigen geld insteken. 'Het masterplan wordt een 'boodschappenlijst', waaruit de lidstaten projecten kunnen kiezen die ze meefinancieren', legt Michel uit. Op die manier wil de Ontwikkelingscommissaris de versnippering en het gebrek aan coherentie tegengaan die Europese ontwikkelingsinitiatieven nu vaak parten spelen.

Belasting op vliegtickets

Michel heeft al eerder benadrukt dat hij meer wil doen voor Afrika. 'Als we niets doen, duurt het tot 2129 vooraleer alle Afrikaanse kinderen de basisschool kunnen afmaken, en tot 2147 vooraleer het aantal Afrikanen dat moet rondkomen van een dollar per dag is gehalveerd. Ik wil niet zo lang wachten.'

De 15 'oude' lidstaten zouden tegen 2010 0,51 procent van hun bruto nationaal product moeten uitgeven, de 10 nieuwe lidstaten 0,17 procent. De totale Europese ontwikkelingshulp - die van de EU en van de lidstaten samen - zou daardoor met 20 miljard euro stijgen, tot een totaal van 66 miljard euro.

Michel komt met zijn plan nadat vorig weekeinde de ministers van Financiën van de EU al hadden gesproken over een Frans plan om belasting te heffen op vliegtickets om zo meer geld te krijgen voor hulp.

Dat plan haalde het niet. Het wordt nu aan landen zelf overgelaten om te beslissen of zij een heffing op de vliegtickets willen invoeren.

Marshall-plan Afrika

Groot-Brittannië wil de komende top van de acht grote industrielanden (G8) in het Schotse plaatsje Gleneagles in juli gebruiken om hun Marshall-plan voor Afrika te presenteren. De Britse minister van Financiën Gordon Brown heeft een plan bedacht om geld dat donoren beschikbaar gaan stellen, eerder te kunnen besteden.

Dit zogeheten Internationale Financieringsfaciliteit (IFF) zou het mogelijk moeten maken om donorgeld dat in de toekomst beschikbaar wordt gesteld, als onderpand te gebruiken voor leningen op de internationale kapitaalmarkt. Het extra geld kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van Afrika. Volgens het Britse ministerie van Financiën kan met behulp van de IFF het bedrag dat wereldwijd beschikbaar is voor ontwikkelingshulp worden verdubbeld.

Maar ook over IFF lijkt weinig overeenstemming te zijn. Volgens Engeland hebben bijna zeventig landen al wel hun steun betuigd, inclusief Frankrijk, Duitsland, Italië en Zweden. Maar Verenigde Staten, Canada en Japan lijken niet zo warm te lopen voor de IFF.

Nakomen internationale afspraak

Ook de VS voeren met hun Millennium Challenge Account (MCA) een heel eigen ontwikkelingsbeleid. Het MCA stelt eisen op het vlak van goed bestuur, bestrijding van corruptie en handhaving van mensenrechten in de ontvangende landen. De MCA legt de nadruk op meer open markten en vooral steun aan de Amerikaanse strijd tegen het terrorisme, en is minder gericht op Afrika.

Nederland tenslotte is niet zo te porren voor alle nieuwe plannen, hoewel ook Den Haag zich waarschijnlijk schaart achter het Britse plan. Nederland zegt dat landen gewoon moeten voldoen aan de internationale afspraak om 0,7 procent van het bruto nationaal product te besteden aan ontwikkelingshulp. Als elk land die afspraak nakomt, zijn er helemaal geen nieuwe plannen nodig.

Reacties