Ook Clinton roept op tot fonds voor farmaceutische bedrijven

18-12-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

Clinton deed zijn oproep in zijn afscheidsrede aan de Warwick Universiteit in Engeland. Hij zei dat met name de Verenigde Staten en Groot-Brittannië meer moeten doen om het gat van 6 miljard dollar te dichten tussen de noden in de wereld en de bijdragen van donorlanden tot nu toe.

‘Er is een enorme behoefte aan aids-vaccins, maar het probleem is … de vraag ligt bij mensen die er niet voor kunnen betalen,’ zei Clinton. De farmaceutische bedrijven hebben ‘nauwelijks een stimulans’ om flink te investeren in onderzoek.

Volgens Clinton is slechts 10 procent van het biomedisch onderzoek gericht op besmettelijke ziekten in arme landen.

Het idee om een fonds om te richten komt van de Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs. Ook minister Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking is groot voorstander van zo’n fonds.

Clinton ging in zijn afscheidsrede ook in op de strijd tegen armoede, aids en het broeikaseffect.

Hij riep rijke landen op de globale armoede te bestrijden onder andere door de subsidies aan de eigen boeren te verminderen of zelfs te stoppen. Hierdoor zou volgens Clinton het inkomen van de ontwikkelingslanden toenemen met 20 miljard dollar per jaar.

Volgens de Engelse krant The Guardian verhouden Clintons mooie woorden zich slecht tot wat de Verenigde Staten daadwerkelijk heeft bijgedragen aan hulp aan arme landen en de bestrijding van het broeikaseffect.

Discussie in Nederland over zo'n publiek fonds

Reacties