Ontwikkelingssector zet branche-organisatie op

26-06-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Particuliere ontwikkelingsorganisaties werken nu vaak samen in gelegenheidscoalities. Een branche-organisatie moet de talrijke clubs verenigen, hun activiteiten beter coördineren en werken aan draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking.

Een speciaal aangestelde projectleider zal vanaf 1 juli de branche-organisatie vormgeven. Binnen honderd dagen moet de organisatie dan opgericht worden.

Op dit moment zijn er selectiecriteria voor deelname noch vastomlijnde ideeën vastgelegd. De projectleider zal de komende drie maanden organisaties voor deelname en ideeën polsen.

Een branche-organisatie kan trainingen geven, kleinere organisaties ondersteunen bij hun financiële administratie en de werving en selectie van personeel, of zorgen voor uitwisselen van medewerkers.

Organisaties met belangstelling en/of ideeën kunnen terecht bij Marie-Trees Meereboer, partos@bothends.org, 020-6230823.

Reacties