Ontwikkelingsorganisaties roepen op tot scherpe veroordeling Israel's aanval op Arafat

26-09-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: ICCO & Novib

25 september 2002

De Nederlandse regering dient alles in het werk te stellen om een einde te maken aan de militaire acties die Israël momenteel uitvoert, gericht tegen de Palestijnse leider Yasser Arafat. Op dit moment zijn vertegenwoordigers van de ontwikkelingsorganisaties ICCO en Novib aanwezig in Israël en de Palestijnse gebieden. Deze organisaties werken sinds vele jaren samen met Palestijnse en Israëlische organisaties aan duurzame ontwikkeling in het gebied. Zij hebben geconstateerd dat de Israëlische bezettingspolitiek heeft geleid tot grote armoede, humanitaire nood en een grootschalige schending van mensenrechten.

Een zorgwekkende escalatie is dat na twee zelfmoordaanslagen vorige week, Israël een vergaande militaire actie begon tegen de Palestijnse leider Arafat. Arafat heeft de zelfmoordacties veroordeeld, maar heeft duidelijk geen controle meer over de meest militante Palestijnse groeperingen. De Palestijnse bevolking gaat ondanks uitgaansverboden de straat op om hun gekozen leider te verdedigen. Als gevolg van gerichte Israëlische beschietingen op demonstranten vielen er ca. 15 doden, inclusief kinderen, in de Westbank en in Gaza. Het is op dit moment duidelijk dat iedere verdere aanval op Yasser Arafat tot grotere escalatie zal leiden en dat de huidige escalerende acties van Israël eerder zullen leiden tot verdere radicalisering van bepaalde Palestijnse geledingen en vrede in de regio verder weg brengen dan ooit.

ICCO en Novib wijzen op de dramatische gevolgen die de huidige situatie heeft voor het leven van drie miljoen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Door middel van afsluitingen, uitgaansverboden en directe bezetting van steden is het normale leven volledig ontregeld. Het is nu steeds onwaarschijnlijker dat de Palestijnse Autoriteit in deze situatie een bijdrage kan leveren aan de veiligheid van de staat Israël, in moreel maar ook in praktisch opzicht. De Palestijnse veiligheidsdiensten zijn de afgelopen maanden voortdurend gebombardeerd. De enige zinvolle bijdrage aan de veiligheid van Israël en de Palestijnen is een onmiddellijke beëindiging van de Israëlische bezetting van alle Palestijnse gebieden, en een alomvattende rechtvaardige vredesregeling.

ICCO en Novib zijn zeer bezorgd over de doden die aan beide kanten vallen en over de voortgaande bezettingspolitiek. Gisteren waren zij getuige van de gevolgen die de bouw van een muur binnen de Westelijke Jordaanoever heeft. Israël bouwt deze vier meter hoge muur als een veiligheidsmaatregel waarvan het effect te betwijfelen valt. Vele hectaren landbouwgrond worden geconfisqueerd en dorpen worden geïsoleerd, terwijl compensatie of juridische procedures niet beschikbaar zijn voor de getroffen Palestijnse boeren. De organisaties waren ook getuige van de zeer recente verwoesting van een aantal olijfgaarden, 2 weken voor de oogst. De bezette Palestijnse gebieden worden door de muur en door het voortdurend bouwen van nederzettingen in kleine kantons verdeeld, waardoor de levens van Palestijnse burgers praktisch en economisch ontwricht raakt, en een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk kan ontstaan.

ICCO en Novib roepen de Nederlandse regering op om het Associatieverdrag met Israël op te schorten, omdat de geloofwaardigheid van het verdrag en de ondertekenaars in het geding is. Tevens roepen ze de regering op om de huidige acties van Israël tegen Arafat expliciet te veroordelen, en druk op de Israëlische regering uit te oefenen om deze onmiddellijk te beëindigen.

Reacties