Ontwikkelingslanden klagen over hervormingsdrang bij VN

11-11-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Impliciet beschuldigen de landen secretaris-generaal Kofi Annan en het VN-secretariaat er ook van beslissingen te nemen die bij de Algemene Vergadering moeten liggen, dus bij de VN-lidstaten als geheel.
 
'Annan moet in duidelijke termen gezegd worden dat zijn taak niet die van een CEO is en dat de VN niet gerund kunnen worden als een Amerikaans of multinationaal bedrijf', sneerde de voorzitter van de G77 tijdens een bijeenkomst achter gesloten deuren vorige week. 'De Verenigde Naties bestaan uit 191 lidstaten, en allemaal hebben we een stem in de manier waarop ze geleid worden', vervolgde de Jamanicaanse VN-ambassadeur Stafford Neil.
 
De brief die de G77 en China nu sturen naar Jan Eliasson, de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, is in diplomatieker taal opgesteld.
 
Annan heeft de oprichting voorgesteld van een nieuw ethisch bureau en een onafhankelijk toezichtcomité, in hoofdzaak om corruptie binnen de VN tegen te gaan.
De voorstellen passen binnen de hervorming van het VN-secretariaat waarop vooral de Verenigde Staten aandringen. Het VN-secretariaat is beschuldigd van mismanagement van het budget van 68 miljard
dollar voor het intussen opgeheven olie-voor-voedselprogramma in Irak.
 
In de brief zeggen de ontwikkelingslanden dat de lidstaten een cruciale rol hebben te spelen in de oprichting van nieuwe VN-organen. 'Het secretariaat zou voorzichtig moeten zijn bij de aanpak van zulke gevoelige kwesties, die gezien kunnen worden als een interventie in het intergouvernementele proces', schrijft voorzitter Neil. Volgens hem wekt Annans beslissing om door te gaan met de oprichting van een ethisch bureau 'ernstige bezorgdheid' omdat het afwijkt van het akkoord dat de topbijeenkomst van wereldleiders in september bereikte. 'De verwachte procedure is dat alle details, niet alleen de budgettaire implicaties, voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering'.
 
Omdat er al diverse toezichtorganen bestaan binnen het VN-systeem, zou de oprichting van een onafhankelijk toezichtcomité niet alleen leiden tot 'overlappende mandaten', maar ook tot 'meer inefficiëntie en verwarring', vervolgt de brief.
 
Gevraagd naar zijn reactie, zegt voorzitter Jan Eliasson van de Algemene Vergadering dat de opvolging en uitvoering van het slotdocument van de Wereldtop binnenkort voorziet in informele consultaties van de plenaire zitting van de Algemene Vergadering. Tijdens die consultaties zullen lidstaten de mogelijkheid hebben om managementkwesties te bespreken, waaronder die uit in de brief van de G77 en China.

Reacties