Ontwerp zadenkluis onthuld

12-02-2007
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Mocht een enorme overstroming de aarde treffen dan hoeven de mensen die een dergelijke ramp zouden overleven niet bang te zijn dat de sleutel voor de voedselvoorziening verloren is. Een tripje naar de zadenbank op de Noordpool biedt dan uitkomst.

 

De grootste zadenbank ter wereld zal namelijk met geld van de Noorse regering op Spitsbergen, een afgelegen eiland in de buurt van de Noordpool worden gebouwd. De zaden van drie miljoen soorten gewassen zullen er in een enorme ondergrondse bunker worden opgeslagen.

 

Natuurlijke ijskast

 

Op die manier moeten ze worden beschermd tegen grote toekomstige catastrofes zoals kernoorlogen, meteorietinslagen, plantenziektes en ernstige klimaatverandering.

 

De Noren kozen voor Spitsbergen vanwege de afgelegen locatie en omdat deze plek over 200 jaar nog vrijwel zeker boven de zeespiegel ligt. De bunker wordt 120 meter diep in de berg gebouwd. Doordat het complex zich diep in de berg bevindt, zorgt de permafrost ervoor dat de gewassen zich in een natuurlijke ijskast bevinden. Mocht het mechanische koelsysteem de geest geven, dan zijn de gewassen dus niet meteen verloren.

 

Vangnet

 

Het project wordt ondersteund door de Global Crop Diversity Trust, een aan de VN verbonden mondiale organisatie die het verzamelen van de zaden voor zijn rekening neemt. 'We hebben een vangnet nodig', legt Cary Fowler directeur van de Global Crop Diversity Trust uit. 'Elke dag verdwijnen er gewassen.'

 

De FAO, de voedsel en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, schat dat 75 procent van de genetische diversiteit van 's werelds voedselgewassen inmiddels verdwenen is. De bouw van de kluis begint in maart en de zadenbank zal naar verwachting in 2008 klaar zijn.

The Global Crop Diversity Trust

Reacties