OneWorld partners: een actief campagnejaar in beeld

13-12-2004
Door: OneWorld Redactie

In 2004 hebben de partners van OneWorld diverse succesvolle acties, manifestaties, publieksaciviteiten en campagnes georganiseerd om belangrijke ontwikkelingen onder de aandacht te brengen.

Sommige acties of bijeenkomsten waren eenmalig, enkele campagnes lopen nog. Allen verdienen ze het nog eens in de herinnering te worden gebracht.

OneWorld wil uw belangrijkste activiteiten in 2004 vanaf dinsdag 21 december in beeld brengen.

STUUR DAARVOOR DE BESTE FOTO VAN DE LEUKSTE OF BELANGRIJKSTE ACTIE VAN HET JAAR VAN UW ORGANISATIE UITERLIJK MAANDAG 2O DECEMBER NAAR de redactie van OneWorld

Schrijf in maximaal 100 woorden op wat er op de foto (Max 1MB) te zien is en om welke actie het gaat. En voorzover vast te stellen; wat was bovendien het resultaat van die actie?


De redactie behoudt zich het recht voor om foto's niet te gebruiken (bijv. vanwege onvoldoende kwaliteit) Op basis van uw tekst van 100 woorden stelt de redactie van OneWorld een kort fotobijschrift samen.

Reacties