‘Ondernemers passen beleid aan na conflict met belangengroepen’

20-06-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De Adviesgroep duurzaam ondernemen van DHV analyseerde 17 conflicten tussen ondernemingen en maatschappelijke organisaties (NGO's). Het blijkt dat de bedrijven ‘positief anticiperen op maatschappelijke wensen’.

Het zijn vooral de ondernemingen die op de consumentenmarkt opereren die snel door de knieën gaan voor acties of oproepen van belangengroepen: 90 procent was niet bestand tegen de druk. Bij de zogeheten business-to-business ondernemingen was dat percentage slechts 25.

Ook bedrijven die ‘leven’ van hun imago zijn bang zijn voor schade aan hun onderneming en gaan sneller om.

Uit onderzoek blijkt verder dat de beurs ook gevoelig is voor negatief of positief nieuws over een onderneming. Bij het eerste leidt het tot een daling van de beurswaarde. Als ondernemingen voldoen aan de wensen van een maatschappelijke organisatie, stijgt die.

‘Een voorzichtige conclusie die wij trekken is dat bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zichzelf en de maatschappij een goede dienst bewijzen,’ zegt Rob van Tilburg, manager van de Adviesgroep duurzaam ondernemen. ‘Steeds meer ondernemers raken daarvan bewust.’

DHV deed onderzoek naar geschillen tussen onder andere IHC Caland en het Burma Comité Nederland, IKEA en de SP, Cargill versus Greenpeace en C&A versus Schone Kleren Kampagne.

Het onderzoeksrapport is hier te downloaden

Reacties